Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin samtidigt som de försöker blicka framåt och inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades häromveckan västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som är undertecknare av Klimat 2030 med Köpcentrumsnätverket som också är ett initiativ inom Klimat 2030. Bakom mötet stod Science Park Borås som samordnar båda dessa nätverk.

Det gemensamma mötet syftade till att samla företag och relevanta aktörer som vill ta ställning och bidra i klimatomställningen. Genom att inspirera och dela kunskap med varandra finns en förhoppning om att stötta och hjälpa varandra i omställningen och verka för en fossiloberoende region.

Inom nätverket finns en stor förståelse av att möta kunder genom olika kanaler för bra service och hög lönsamhet. För att möta dagens kunder på bästa sätt behövs samverkan av fysiska butiker och e-handel, men aktörerna tror samtidigt på attraktionen av fysiska mötesplatser där service, inspiration och upplevelse kan upplevas på plats.

Enligt Handels miljö- och klimatpolitiska program behövs en minskning av långväga e-handelsleveranser i syfte att motverka klimat- och miljöskadliga transporter, inte minst långväga flygtransporter. Några av fördelarna som den fysiska handeln har mot långväga e-handelsleveranser är tjänster som ”personal shopper” för att kunden ska kunna hitta sin stil och möjligheten att kunna testa kläderna och produkterna vilket förhoppningsvis ska minska antalet felköp. Dessa fördelar behöver synliggöras och lyftas gentemot kunden. Arbetet med attraktiva erbjudanden och testning av utvidgade tjänster så som möjlighet till skrädderitjänster, reparation, skovård och sneakers-tvätt är viktiga. Det ska också finnas möjlighet att hyra sortiment för plagg och produkter som inte används så ofta eller göra det enklare att lämna tillbaka uttjänta produkter som man av någon anledning inte använder längre men som någon annan kan få nytta av.

En analys från samma miljö- och klimatpolitiska program från Handels visar att utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser inte är särskilt betydande, men att utsläppen som sker utomlands genom råvaruutvinning, produktion och transporter är omfattande och ohållbara. Därför behöver handeln sälja färre nytillverkade produkter och istället utgå från cirkulära affärsmodeller där produkter används längre, repareras och återbrukas. Dessa förändringar kräver åtgärder av både branschen och politiken. Som ett led i detta samlades aktörer för att se på möjligheter att forma en övergång till mer hållbar konsumtion. Aktörerna inspirerade varandra med goda exempel och diskuterade hur kunder kunde nås med hjälp av kunskap om bättre val och få en hållbar levande attraktiv och fysisk handel som är konkurrenskraftig på den globala marknaden.

Petra Pettersson,  projektsamordnare för Klimat 2030 på Science Park Borås och initiativtagare till nätverket tror att samverkan mellan branscherna är viktig för att nå goda resultat.

– Jag tror att framtidens konsument är en cirkulent, alltså en användare och inte en ägare av en saks livscykel. Teknikutveckling, ännu mer samarbeten, politiska mål med mera kommer att förändra förutsättningarna. Nya hållbara, lönsamma och attraktiva lösningar för framtidens konsument behöver få rätt förutsättningar för en levande och fysisk handel i framtiden. Jag tror att samverkan som dessa och föregångare i klimatomställningen är nyckeln till nya möjligheter, säger Petra Pettersson.

Handels miljö- och klimatpolitiska program

 

Kontakt

Kontakta Petra Pettersson på Science Park Borås som är samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030: petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98