Elin Backlund ny samordnare för vårt arbete för minskat matsvinn

Klimat 2030 välkomnar Elin Backlund som ny samordnare för satsningen ”Minskat matsvinn” inom Klimat 2030. Elin jobbar precis som hennes företrädare på RISE och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.

 

Välkommen till Klimat 2030! Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030?
Jag har följt arbetet i Klimat 2030 i några år och tycker det är en inspirerande kraftsamling, så det känns kul och spännande att vara med och påverka på riktigt!

Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Jag kliver in i fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat med ansvar för satsningen minskat matsvinn. Jag har jobbat flera år med offentliga måltidsorganisationer som är en av flera prioriterade målgrupper i satsningen. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med dem och med fler aktörer i livsmedelskedjan för att tillsammans driva på åtgärdsarbetet för minskade klimatutsläpp och mindre mat i soptunnan.

Senaste åren har jag jobbat med utveckling av offentliga måltider tillsammans med regioner och kommuner, genom kunskapshöjande aktiviteter, utvecklingsprojekt och nätverk. Innan dess arbetade jag bland annat med att etablera Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och att stötta kommunala verksamheter i deras miljöarbete.

Vad tar du särskilt med dig från detta in i ditt nya uppdrag?
Offentliga kök har kommit långt i matsvinnsarbetet och jag ser att erfarenheterna därifrån kan lyftas in hos privata restauranger, även om utmaningarna skiljer sig åt mellan privata och offentliga restauranger. Om det äts för lite inom det offentliga så är utmaningen ofta den omvända i det privata – matgästerna både tar och äter mer än de behöver.

För att få till förändring behöver vi öka medvetenheten i alla delar av kedjan för att nå målet ett fossiloberoende Västra Götaland. Jag hoppas kunna stödja aktörer i arbetet genom att sprida kunskap och goda exempel och att förstås lära av varandra.

Vi är glada att ha dig på plats Elin!