Enkät till alla undertecknare

Det är dags för en första uppföljning av Klimat 2030. Detta sker bland annat genom en enkät till alla som undertecknat kraftsamlingen. Enkäten har skickats till våra listade kontaktpersoner för respektive undertecknare.

Svaren kommer användas för att ge en bild av hur arbetet med klimatomställningen går i regionen. Syftet är även att vi ska kunna bli bättre på att ge stöd och mervärden till undertecknarna.

Länk till enkäten

Här finns alla frågorna i enkäten

Sista svarsdatum är 16 november.

Har ditt företag eller din organisation ännu inte skrivit på Klimat 2030? Gör det här.