Företaget HTE Produktion om deras klimatlöften

HTE Produktion erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, drift och underhåll av grönytor samt markservice och betongrenovering. Att ta hand om samhället är en grundbult för dem och att göra det på ett hållbart sätt ser de som nyckel till framgång. Erika Backgård, som är HR- och KMA*-ansvarig berättar om HTE Produktions satsning på Klimatlöftet för företag.

Varför valde ni att gå med i Klimatlöftet?

Vi håller hållbarhet och klimatarbete högt. Vi vill skapa ett bolag som är hållbart för våra medarbetare, våra beställare och de som ska bo och leva i de miljöer vi bygger. Vi är övertygande om att om vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete kommer det vara en av de största konkurrensfördelana framöver.

Vilket nytta ser ni med satsningen?

Att få ta del av experters insikter, kunskap och råd på ett så generöst vis har varit mycket givande. I en värld full av lösningar och konsulter, som alla är vinstdrivande, kan det var svårt att sålla och ta fram den åtgärd och lösning som gör störst skillnad i vår verksamhet. Vi vill så klart göra kloka investeringar och satsa där nyttan blir som allra störst, vilket både är svårt och otroligt viktigt.

Beskriv stegen ni tagit i er omställning?

Tillsammans med vår fastighetsägare har vi gjort en energianalys på fastigheten. Det har resulterat i att vi kommer att minska vår energiförbrukning samt planerar installation av nya laddstolpar. Vi investerar i elbilar när vi byter ut vår bilflotta. Den första eldrivna arbetsbilen finns nu på plats!

Vi har också startat upp ett inköpsarbete där vi vill hitta en ny klädleverantör som erbjuder lagning och utbyte av slitdetaljer på arbetskläder och som även återvinner sina produkter. Dessutom kikar vi på en lösning med tvättservice för arbetskläder för att förlänga livet på de kläder vi köper in.

HTE Produktions klimatlöften:

  • Vi ska erbjuda laddplatser för anställda, kunder och besökare
  • Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.
  • Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder
  • Vi ska effektivisera vår elanvändning

*KMA står för kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare

 

Läs mer om Klimatflötet för företag