Företaget Nilörn om deras klimatlöften

Nilörn har sitt huvudkontor i Borås men också kontor och tillverkningsanläggningar över hela världen. De utvecklar, designar och tillverkar etiketteringslösningar till uppdragsgivare både i Sverige och globalt. Hållbarhetsarbetet är en central del av deras verksamhet och förra året valde de att gå med i satsningen Klimatlöftet för Företag. Anna-Karin Wårfors som är hållbarhetschef på Nilörn berättar varför Klimatlöftet är en viktig satsning för dem:

Varför valde ni att gå med i Klimatlöftet?
Vi såg möjligheter till mer kunskap och att kunna fokusera tydligare på några olika delar inom miljöarbetet, som till exempel tydligare rutiner och att öka andelen förnybar el. Upplägget har en bra struktur och det finns något som passar alla, oavsett var man som organisation befinner sig i sitt miljöarbete.

Vilket nytta ser ni med projektet?
Vi gillar verkligen formatet med webbinarier som leds av olika experter. Och vi tycker att det är bra med tydliga exempel från andra företag och organisationer.

Beskriv stegen ni tagit i er omställning?
Det är ett arbete som pågått under en lägre tid, där vi vid olika tillfällen gjort förändringar som fortlöper. Till exempel har vi sedan 2020, vid byte av tjänstebil, endast möjlighet att välja el- eller hybridbilar, och vi har installerat laddstolpar vid kontoret. Vi har även minskat antalet flygresor, vilket naturligtvis delvis berodde på pandemin. Men även efter pandemin ser vi till att inte resa i lika stor utsträckning som tidigare. Vi håller också på med en uppdatering av resepolicy som tydligare visar fördelarna med tågresor. Vi har förbättrat vår information om anställdas pendlingsvanor och planerar även att undersöka om vi kan bidra till ett mer hållbart resande.

 

Nilörns klimatlöften:

  • Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.
  • Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.
  • Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.
  • Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.
  • Vi ska effektivisera vår elanvändning.

 

Om Klimatlöftet för företag