Frukostseminarium om förnybar och återvunnen plast

Kan all IKEA:s plast vara förnybar eller återvunnen till 2030? IKEA har stora ambitioner inom cirkulär ekonomi och har som mål att all plast ska vara återvunnen eller förnyar till 2030. Hur går IKEA till väga? Hur långt IKEA har kommit? Vilka samarbetar de med? De flesta plaster är idag oljebaserade, vilket innebär att de kommer från en icke-förnybar resurs. Under seminariet får vi också ta del av erfarenheter från Martin Strååt, som arbetat med plaståtervinning i Sverige ur både forskning- och praktiksammanhang.

När: 26 november 2019 kl 7:30 – 9:00. Frukost serveras från 7.30. Seminariet börjar kl. 8.00 och avslutas kl. 9:00.

Var: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, Göteborg

Medverkar gör Per Stoltz, Resource and biodiversity leader Ingka Group (största retail gruppen inom IKEA Franchise) och Martin Strååt, Teknologi doktor i plastbearbetning och grundare av återvinningsföretaget Novoplast AB.

Modererar gör Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret och insatsområdesledare i Klimatledande Processindustri. Lars leder efter presentationerna ett panelsamtal med deltagarna och det kommer ges tillfälle att ställa frågor.

Frukosten arrangeras av Klimatledande processindustri i samarbete med Västsvenska material- och kemiklustret och Klimat 2030.

Anmälan