GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

Idag träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Inom Klimat 2030 listar vi personuppgifter på undertecknare och prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Vi utgår från Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens principer för hur personuppgifter ska behandlas.

Så här behandlar vi personuppgifter (Västra Götalandsregionen)

Så här behandlar vi personuppgifter (Länsstyrelsen)