Hur växlar vi upp genomförandet av laddplaner? – Seminarium den 24 november i Göteborg

40 kommuner har antagit klimatlöftet ” Vi har en laddplan för kommunen! Seminariet vänder sig till er som arbetar med eller berörs av laddplanens olika delar i kommunen. Till exempel miljöstrateg, planerare eller företrädare för energibolag, fastigheter eller fordonshanteringen.

Exempel på frågor som kommer tas upp är hur kan arbetet organiseras och drivas i kommunen samt vilka kommunala aktörer som bör vara delaktiga? Andra aktuella frågor är kommunens rådighet samt användning av gatumark för laddning. Du kommer få höra hur andra kommuner gjort och det kommer finnas möjlighet till diskussion.

Boka din plats redan idag!

Anmälan