Vi uppmärksammar internationella matsvinnsdagen och restaurangers minskade matsvinn

Idag är det internationella matsvinnsdagen! Dagen är ett initiativ från FN med syfte att synliggöra matsvinnets storskaliga resursslöseri och påverkan på klimatet. Inom Klimat 2030s fokusområde ”Klimatsmart och hälsosam mat” kommer kunskapshöjande insatser för att minska privata restaurangers klimatpåverkan påbörjas under hösten. Att minska på matsvinnet innebär både ekonomiska och klimatmässiga vinster, inte minst för restauranger.

Göteborgsfamiljen, som är undertecknare för Klimat 2030, äger och driver 18 välkända Göteborgsrestauranger. Koncernen har under de senaste åren bland annat installerat solceller, startat en vegetarisk restaurang och arbetat för att öka andelen växtbaserat i rätterna de serverar. Genom sitt klimatarbete vill de inspirera andra aktörer till att öka sin klimathänsyn. Tobias Hamberg berättar om Göteborgsfamiljens arbete för att minska matsvinnet:

– Vi mäter vårt matsvinn genom applikationen Generation Waste, och genom dem har vi även utbildningar för vår personal om matsvinn. Tillsammans gör detta det möjligt att aktivt arbeta för att minska vårt matsvinn.

Vill du arbeta för ett minskat matsvinn? Den nationella överenskommelsen ”SAMS – Samarbete för minskat matsvinn” har tagit fram en handbok med konkreta tips om hur privata restauranger kan minska matsvinnet i köket, serveringen och på tallriken. Klicka här för att komma till handboken.

 

Klimat 2030s svinn-smarta tips för restauranger

  • Utbilda personalen! Engagera och uppmuntra till konkreta åtgärder och arbetssätt som innebär både ekonomiska och klimatmässiga vinster.
  • Låt tåliga grönsaker vara basen på tallriken! Rotfrukter, kål och lök är exempel på grönsaker som tål att lagras och har låg svinn-känslighet.
  • Svinnventera mera! Inventera ofta och komponera utifrån tillgång genom att använda hela råvaran, rester och varor med kort datum.
  • Låt matgästen välja portionsstorlek! Då kan gästen anpassa portionen efter sin hunger.
  • Mät matsvinnet regelbundet! Det som inte mäts, syns inte. Diskutera även orsakerna bakom siffrorna.

 

Klimat 2030s samordnare för satsningen Minskat matsvinn

Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201