Klimatrådet i debattartikel i GP idag om elfordon


Representanter för Klimatråd Västra Götaland har skrivit en debattartikel i GP idag: ”Elfordonens tid är här – nu måste fler aktörer agera samtidigt”.

”Mycket görs redan för att stödja den pågående elektrifieringen. Men för att vi ska nå klimatmålen behöver vi kraftsamla ännu mer. Ett nationellt helhetsgrepp behövs där frågor som rör infrastruktur, samhällsplanering, innovationer, arbetsmarknad, forskning och utbildning beaktas samtidigt, skriver en lång rad debattörer från bland annat västsvenskt näringsliv och organisationer.

Transportsystemets elektrifiering är en global utveckling där inte bara personbilar utan även bussar, båtar, tunga transporter och anläggningsmaskiner elektrifieras. Detta kan sägas vara den andra stora elektrifieringsvågen som rullar in över vårt samhälle. Den första handlade om elektricitet till belysning och produktion. Den vi nu går in i kommer att vara lika omvälvande. Omställningen kommer att gå snabbare än bedömare trodde för bara ett år sedan, inte minst i ljuset av ny skärpt EU-lagstiftning för koldioxidutsläpp.”

Fortsätt läsa hela debattinlägget på GP:s webbplats.