Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 och den rapport som nu tagits fram, har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit på små och medelstora orter – platser där många människor bor, men som varken kan kategoriseras som urbana eller som landsbygd. Idag släpps resultatet som är tänkt att inspirera beslutsfattare, företagare, akademi och övriga som vill vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en av vår tids stora utmaningar, men rymmer även stora möjligheter. Behovet av nya lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser och samtidigt bidrar till att vi uppnår fler av de globala målen är idag viktigare än någonsin. I ljuset av det lanserar projektet Kvarterets konsumtion 2030 en rapport som summerar insikterna och resultaten från de orter som projektet studerat under 2020, med syfte att ge en bild av hur en mer hållbar livsstil kan möjliggöras i framtidens kvarter.

Projektet har utgått ifrån tre typorter i Västra Götaland vars egenskaper och behov finns representerade på olika platser i landet där de delar många problem, såsom tomma lokaler i centrum och barriärer som skapats av biltrafik som skär igenom områden.

– Projektets möten med aktörer och fokusgrupper på mindre orter eller i mindre stadskärnor har varit väldigt spännande. Vårt fokus på unga vuxna har i processen givit driv och mod att tänka radikalt och nytt när det gäller vår konsumtion av kläder, möbler, fritidsprylar och vi ser redan nu hur projektets idéer stimulerar till utveckling lokalt och nationellt, säger Peter Serrander, projektledare för Kvarterets konsumtion 2030.

– Vi har arbetat med en utforskande designmetodik där vi lyft in flera olika perspektiv. För att både få en bättre bild av nuläget och tänka visionärt kring framtiden har vi fört dialog med representanter från näringslivet, akademin, kommuner och konsumenter. De fyra koncept vi lyfter fram i resultatet är tänkta att inspirera och öppna upp tankarna kring hur olika aktörer kan skapa bättre förutsättningar för hållbar och cirkulär konsumtion, säger Anneli Selverfors, ordförande för expertgruppen Cirkulära Designprinciper inom Delegationen för cirkulär ekonomi och en av personerna i projektteamet.

– Vårt deltagande i Kvarterets konsumtion 2030 har varit en ögonöppnare för oss i Kållered. Vi ser nu möjliga utvecklingsområden för platsen som vi inte såg tidigare genom att använda oss av koncepten som har tagits fram i projektet, där vi ska arbeta för att öka samhörigheten mellan östra och västra Kållered, säger Marthe Vakoufari, processledare på Kållered BID.

Forskningsprojektet har genomförts av Science Park Borås, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i samarbete med Chalmers tekniska högskola och ett flertal experter inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. ​

Läs rapporten här

Vill du veta mer om resultaten? Välkommen till en förmiddag med Kvarterets konsumtion 2030 den 24 februari 

 

Kontaktperson

Peter Serrander, projektledare. Telefon: 0701-00 04 72 ​, e-post: peter.serrander@hb.se