Material matbutiker

Matbutiker är en viktig aktörsgrupp som kan få oss alla att minska klimatavtrycket från maten vi äter. Butikerna kan hjälpa sina kunder till mer klimatsmarta matval och även inspirera till hur de kan agera smart i hemmet för att minska onödigt matsvinn. Klimat 2030 har initierat ett projekt som riktar sig direkt till matbutiker, där vi tagit fram ett paket med resurser. En del är en webbutbildning om klimatsmart mat som är framtagen i nära samarbete med ett antal livsmedelsbutiker i runt om i regionen.

Du hittar hela utbildningen här: http://www.klimat2030.se/klimatsmartmat/

Kommunikationsmaterial och förändrade arbetssätt är andra verktyg vi arbetar med. Här ser du smakprov på några informationsmaterial som snart kommer att kunna ses i matbutiker i Västra Götaland.

Skyltar som butiker kan ladda ner

5 klimatsmarta tips

Svinniska A5

Skyltar A5

Skyltar A6

Hyllpratare 2 storlekar

Recept