Nu lanserar vi Klimatlöftet för företag

För några år sen startade vi upp Kommunernas klimatlöften vilket på många sett varit en lyckad satsning. Nu vidareutvecklar vi konceptet och riktar oss till en annan målgrupp – små och medelstora företag i Västra Götaland! Tillsammans med Västsvenska handelskammaren och Företagarna Västra Götaland lanserar vi Klimatlöftet där företag kan välja mellan ett 30-tal konkreta klimatlöften med tydlig klimatnytta.

– Vi ska främja företag i deras klimatarbete så att vi minskar utsläpp och klimatpåverkan i Västra Götaland och samtidigt hjälpa företag att öka sin gröna konkurrenskraft för att bli mer attraktiva för kunder, anställda och investerare, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren.

Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

– Det kan handla om allt från att tillhandahålla en cykelpool för sina anställda, till att använda cirkulära möbler på arbetsplatsen eller genomföra energieffektivisering i den egna verksamheten. Vi är många som behöver öka takten i vårt klimatarbete. För små- och medelstora företag, som inte alltid har resurser och kunskap att göra det på egen hand är detta ett unikt tillfälle att ta ett steg framåt och öka sin gröna konkurrenskraft. Genom att delta i programmet kan man till exempel också få insikt i kommande regleringar inom området och har möjlighet att förbereda sitt företag i tid, säger Camilla Kinnear, projektledare och ansvarig klimat- och hållbar utveckling på Västsvenska Handelskammaren.

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis erbjuder webinars, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023. Under året kommer vi kunna inspireras av andra företag, uppmuntra fler att dela med sig av sitt klimat- och hållbarhetsarbete, men hoppas också kunna inspirera enskilda medarbetare till mer hållbara val.

I april och maj bjuder vi in till fyra kickoffer runt om i regionen:

Här ser du alla klimatlöften och kan anta löften!

Läs mer på Västsvenska handelskammarens webbplats och anmäl dig till en kick off! 

Pressmeddelande om beslut i VGRs miljö- och regionutvecklingsnämnd