Ny guide: Minska inköp av fossilbaserade engångsprodukter

Användandet av engångsprodukter av fossilbaserad plast har stadigt ökat i samhället. Detta leder till flera negativa konsekvenser som ohållbar användning av naturresurser, stora utsläpp av växthusgaser, nedskräpning och ökande avfallsmängder i samhället.

– Det finns så mycket bra och inspirerande som görs runt om i Sverige relaterat till engångsprodukter och plastanvändning. Med den här vägledningen gör vi ett försök att samla en del av den kunskap och erfarenhet som byggts upp och sprida den till fler för att vi tillsammans ska kunna röra oss framåt snabbare, säger Linnea Johansson som är Klimat 2030s samordnare för satsningen Större marknad för biobaserade material och drivmedel.

Engångsprodukter kan å ena sidan vara till stor nytta och bidra till förbättrad vårdhygien och förlängd hållbarhet för livsmedel. Men den onödiga eller överdrivna användningen behöver upphöra. En kartläggning av verksamheters behov för att se över vilka engångsprodukter som kan tas bort eller ersättas med andra alternativ är därför viktig för att minska både resursanvändning och utsläpp. Dagens engångsprodukter är huvudsakligen tillverkade av fossilbaserad plast som när de förbränns ökar mängden koldioxid i atmosfären.

För engångsprodukter där plast fortsatt är det bästa materialalternativet, bör materialet i stället komma från förnybara källor, dvs. biobaserade eller återvunna källor, som inte bidrar till ökad koldioxid vid förbränning. Denna skrift ger en vägledning om hur verksamheter kan arbeta för att minska sina inköp av engångsprodukter, framförallt de av fossilbaserad plast, och ersätta dem med bättre alternativ.

Här hittar du guiden

Vägledning för att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Kontakt

Klimat 2030s samordnare för satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Linnea Johansson, Johanneberg Science Park, linnea.johansson@johannebergsciencepark.com, 070-824 01 18