Ny studie: Vad vi äter avgörande för matens klimatpåverkan

Minskat matsvinn och ett effektivare jordbruk räcker inte för att vi ska nå Västra Götalands mål om minskat klimatavtryck från maten vi äter. Vi måste även ändra vad vi äter. Det visar en ny forskningsstudie som RISE tagit fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Västra Götalands klimatmål innebär bland annat att utsläppen orsakade av västsvenskarnas matkonsumtion ska minska med 30 procent till år 2030, jämfört med 2010. Är det möjligt att nå? Mellan 1980 och 2010 ökade matkonsumtionens klimatavtryck per person med 20 procent.

RISE har på uppdrag av Västra Götalandsregionen tagit fram fyra scenarios som representerar olika sätt att minska matens klimatpåverkan till år 2030.

  1. Mer klimatsmart livsmedelsproduktion (effektiviseringar, ny teknik, grön energi och andra åtgärder)
  2. Halverat livsmedelssvinn
  3. Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion (en balanserad näringsriktig kost med både animalier och vegetabilier)
  4. Kombination av scenario 1, 2 och 3

Resultaten från scenariomodelleringen visar att scenario 3 med en mer klimatsmart konsumtion skulle minska klimatpåverkan per person med 39 procent och från den totala livsmedelskonsumtionen i länet år 2030 med 28 procent. Detta är den enda av förändringarna som ensamt är i närheten av att nå länets mål om en minskning med 30 procent till 2030.

Scenario 1 med en mer klimatsmart livsmedelsproduktion och scenario 2 med en halvering av matsvinnet skulle var för sig kunna bidra med knappt 10 procent.

I scenario 4, som kombinerar alla tre nämnda förändringarna, minskar klimatavtrycket med 50 procent räknat för hela befolkningen i Västra Götaland, eller 58 procent per person.

Det finns alltså goda förutsättningar att nå Västra Götalands klimatmål till 2030, men oavsett vad som görs i övrigt krävs att konsumtionen av livsmedel förändras i mer klimatsmart riktning. Detta överensstämmer med andra liknande scenarioarbeten, exempelvis det nyligen publicerade arbetet av Willett m. fl., 2019 (den så kallade EAT Lancet kommissionen).

Studien har gjorts på uppdrag av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och har finansierats genom regeringsmedel för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå.

 

Rapporten ”Scenarier för minskad klimatpåverkan från livsmedel i Västra Götaland 2030”

 

Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen och Ingrid Larsson från Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar om hur du som konsument kan tänka för att äta mer klimatsmart.