Nytt kartverktyg för laddbara fordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen Kalmar har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastruktur för laddbara fordon och förnybara drivmedel. Kartverktyget är rikstäckande, verktyget visar statistik och data för alla län och kommuner i Sverige. I verktyget finns inlagt tankstationer för HVO100, fordonsgas, etanol, laddstolpar samt information om antal registrerade fordon per bränsletyp och typ av fordon. Det finns även en prognos över elbilsutvecklingen nu, år 2025 och 2030 per postnummer. Verktyget är publikt och öppet för alla.

Länk till verktyget

 

I januari presenterade Länsstyrelsen Västra Götaland ett strategiskt kunskapsunderlag om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland. Förhoppningen är att underlaget ska vara till stöd för kommuner i arbetet med omställningen till hållbara transporter, och en hjälp till att föra in frågor om elektrifiering och förnybara drivmedel i den fysiska planeringen.

Länk till kunskapsunderlaget