Klimatrådet

OBS! Klimatråd Västra Götaland avslutade sitt uppdrag den 31 december 2021. I maj 2022 presenterades det nya Industrirådet för klimatomställning Västra Götaland

Klimatråd Västra Götaland är en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och ska samla det regionala ledarskapet för klimatomställningen.

I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Syftet är att rådet ska utgöra en samlande kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Klimatrådet består av

 • Emma Aaben, sustainability manager, Stena
 • Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda
 • Eliina Brinkberg, environmental manager, Nudie jeans
 • Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län
 • Anders Erlandsson, COO, Skanska Sverige AB
 • Malin Hallin, chef hållbar utveckling, Preem
 • Fredrik Hellman, miljö & hållbarhet, Astra Zeneca
 • Susanna Hermansson, butiksägare, Almö livs
 • Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers tekniska högskola
 • Mattias Goksör, prorektor, Göteborgs Universitet
 • Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad
 • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
 • Markus Norström, Affärs- och innovationschef, RISE
 • Karin Svensson vice president Public Affairs, Volvo Group
 • Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren

 

Roller

Klimatrådet har framför allt tre roller:

 • Att vara föregångare och ansvarstagande
 • Att mobilisera och entusiasmera
 • Att röja hinder och påverka

 

I media

Klimatrådet i debattartikel i Aktuell hållbarhet i september 2021: Dags för mål som tar konsumtionens klimateffekter på allvar

Klimatrådet i debattartikel i GP i augusti 2020: ”Nya stambanor krävs för att vi ska nå klimatmålen”

Klimatrådet i debattartikel i GT i februari 2018: ”Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030”

Klimatrådet i debattartikel i Aktuell hållbarhet i juli 2018: ”Sverige måste införa mål för konsumtionsutsläpp”

Stora delar av klimatrådet i debattartikel i GP i september 2019: ”Elfordonens tid är här – nu måste fler aktörer agera samtidigt”

 

Några av klimatrådets ledamöter har ordet

“På Chalmers jobbar vi både i det stora och i det lilla. Kärnan i vår verksamhet är att hitta hållbara lösningar för dagens och framtidens utmaningar, samtidigt vill vi göra det lätt att göra rätt i vardagen för anställda och studenter. Vår cykellagningsstation på campus är ett exempel, att visualisera restaurangmatens klimatpåverkan är en annan. Klimatrådet är ett sammanhang för Chalmers att gå mot ett fossiloberoende Västra Götaland”.
– Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers tekniska högskola

”Vi står inför en klimatkris och för att möta den utmaningen krävs en radikal och snabb omställning för att nå Parisavtalets mål utan att utarma den biologiska mångfalden. Tempot i omställningen måste öka betydligt och för det krävs samarbetar mellan olika delar av samhället. Klimatrådet möjliggör möten mellan viktiga aktörer och diskussioner om hur vi ska öka tempot i klimatomställningen.”
– Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

“ Vi är med i klimatrådet för att visa varandra och omvärlden att det faktiskt går att göra skillnad. I Sverige använder vi till exempel endast förnybar elenergi på våra anläggningar. Från 2020 har vi det på plats inom Europa och US och från 2025 globalt.”
– Fredrik Hellman, miljö & hållbarhet, AstraZeneca Plc.

 

Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande leder arbetet i rådet

”Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet.”
– Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

”Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen. Att vi nu intensifierar arbetet med att bli en fossiloberoende region innebär att förutsättningarna för det ökar.”
– Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen.

 

Exempel på nyheter och aktiviteter

Augusti 2020: Klimatrådet i debattartikel i GP om behovet av nya stambanor 

Januari 2020: Chalmers berättar om sitt klimatarbete 

December 2019: Nytt klimatråd presenterat

September 2019: Klimatrådet i debattartikel i GP om elfordon

Juni 2019: Erfarenheter från regionala klimatråd i Almedalen

Maj 2019: Klimatrådsmöte med fokus på transporter och elektrifiering

Maj 2019: Besök hos Astra Zeneca

Februari 2019: Klimatrådsmöte med fokus på klimatsmart mat 

Juli 2018: Seminarium om konsumtionsrelaterade klimatmål i Almedalen

Februari 2018: Klimatrådet träffades idag: uppmanar till snabbare omställning


Delar av Klimatråd Västra Götaland tillsammans med konsumtionsminister Per Bolund i Almedalen 2018.

Film om en av klimatrådsmedlemmarna: Nudie Jeans

 

Film om en av klimatrådsmedlemmarna: Chalmers

 

Film om en av klimatrådsmedlemmarna: Astra Zeneca

 

Lansering

Klimatråd Västra Götaland lanserades 26 oktober 2017 under konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige”

Se filmklipp från när klimatrådet lanserades: