Eftermiddag om att renovera hållbart och effektivt

”Renovera hållbart och effektivt – utan att hyresgästerna behöver lämna!” Johanneberg Science Park bjuder in till en eftermiddag med diskussioner om förutsättningar för industrialiserad renovering som berör tekniska krav, automatisering, logistik samt affärsmodeller för att åstadkomma större komfort, lägre kostnader och ökat värde för fastighetsägare och boende. Du får veta mer om hur du kan testa renoveringspaketen och även träffa partners från flera länder med bred kompetens i ämnet. I samarbete med Klimat 2030.

När: 6 november 2019 kl. 13.00-16.30

Var: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2, Göteborg

Ett nytt industrialiserat sätt att renovera kostnadseffektivt till nollenerginivå utvecklas nu inom ett europeiskt samarbete. Målet är att halvera kostnaden jämfört med dagens teknik. Projektet avser att testa lösningar i lämpliga renoveringsprojekt i partnerländerna.

14 organisationer och företag från sex länder i nordvästra Europa designar nu en fabrik som ska producera särskilda renoveringspaket. Konceptet är en del i ett europeiskt samarbete, INDU-ZERO, med målet att producera standardrenoveringspaket i industriell skala (mål: 15 000 bostäder per år).  Paketet kommer innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara, till exempel isoleringspaneler för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Komponenterna kommer att sättas samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt.

Johanneberg Science Park och Building Future Institute är de två svenska parter som är med i projektet.

Program
13.00 – Inledning, välkommen till Johanneberg Science Park
Björn Westling, Johanneberg Science Park

Klimatsmarta bostäder och lokaler i Västra Götaland
Peter Selberg, Johanneberg Science Park, samordnare i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Presentation av projektet INDU-ZERO
Ulla-Britt Krämer, Provincie Overijssel, projektledare (engelska)

Hur kan byggindustri och fastighetsägare anamma resultaten från INDU-ZERO?
Hugh Levins, Zero is More (engelska)

INDU-ZERO och svenska miljonprogrammet
Per Andersson och Pär Svensson, Building Future Institute

INDU-ZERO testbädd i Bodø, Norge
Silje Munkvold, Bodø Kommun och Bjarne Lindeløv, Nordlandsforskning

14.45 – Fika

15.15 – Workshop – hur kan resultaten från INDU-ZERO komma till praktisk användning i det svenska byggnadsbeståndet?

16.15 – Sammanfattning och nästa steg

16.30 – Mingel

Mer information och anmälan