Seminarium om laddinfrastruktur & förnybara drivmedel 31/1

Välkommen till seminarium den 31 januari: Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland – omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Under 2019 har Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen arbetat med att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag rörande laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland.

Målet är att underlaget ska vara ett stöd för kommuner i att arbeta med frågor om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel inom den fysiska planeringen, men också användas som ett kunskapsunderlag i omställningen till hållbara transporter inom den egna verksamheten och i kontakt med externa aktörer.

Den 31 januari bjuder Länsstyrelsen in för att presentera materialet de tagit fram. De kommer att lyfta goda erfarenheter kring insatser och projekt som sker runtom i länet. De vill också ta tillfället i akt att fortsätta diskussionen om vilket arbete och vilka insatser vi kan göra gemensamt för att driva arbetet framåt.

Seminariet anordnas i samverkan med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Tid: Klockan 9.30 – 14.30. (Efter 14.30 finns möjlighet till fortsatt fika och mingel)

Var: I Länsstyrelsens lokaler i Göteborg, hörsalen. Ingång via Stora Badhusgatan 2B.

Kostnad: Gratis

 

Preliminärt program

  • Lansering av kunskapsunderlaget för elfordon och förnybara drivmedel – vad har vi lärt oss och vilka frågor är viktiga att arbeta vidare med?
  • Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens arbete med hållbara transporter inom Klimat 2030
  • Vad händer inom biogasområdet? Senaste nytt från Biogas Väst

 

Anmälan görs här

Sista anmälningsdag är den 24 januari 2020