Stödmaterial till kommuner om klimatlöften inom transportområdet

Inom Klimat 2030 arbetar många kommuner med klimatlöften. Våra samordnare för fokusområde hållbara transporter har tagit fram underlag om några klimatlöften som många kommuner arbetar med.

– Många kommuner har antagit klimatlöften på transportområdet och vårt uppdrag är att stötta dem att genomföra löftena. Vi märkte att många kommuner efterfrågar fakta och stödmaterial, och därför tog vi fram texter hur kommunerna kan arbeta strategiskt med klimatlöftena på några områden där vi tror att stöd kan behövas, säger Mats-Ola Larsson, en av samordnarna för Hållbara transporter inom Klimat 2030.

Tanken är att underlätta kommunernas politiska hantering av frågorna och därför är underlagen utformade som mallar för tjänsteutlåtanden, så att de kan användas av tjänstepersoner som skriver fram underlag till politiska beslut. Man kan klippa och klistra för att ställa samman ett underlag som passar den egna kommunen.

Mallarna fungerar lika bra som faktaunderlag och de kan användas som ett stöd för hur en kommun kan lägga upp sitt arbete med klimatlöftena inom transportområdet.

– Vårt uppdrag är att stötta kommunerna och andra undertecknare av Klimat 2030, säger Anders Roth, den andre samordnaren för Hållbara transporter. De kan alltid höra av sig till oss. Och vi stöttar givetvis arbetet med samtliga klimatlöften om transporter så gott vi kan, inte bara dem som vi tagit fram mallar för.

 

Mallar för tjänsteutlåtande

Här finns de fyra mallarna för tjänsteutlåtanden, strategidokument, beslutsunderlag eller liknande för kommuner som arbetar med Kommunernas klimatlöften (i Word).

Tjänsteutlåtande laddplan (2022)

Tjänsteutlåtande klimatväxling (2022)

Tjänsteutlåtande parkeringspolicy (2022)

Tjänsteutlåtande resepolicy (2022) (Detta är ett klimatlöfte från 2021 men som vissa kommuner fortfarande arbetar med)

 

Tre faktablad från IVL med rekommendationer till arbetsgivare

IVL Svenska Miljöinstitutet har även tagit fram stödmaterial om klimatsmarta tjänsteresor. Här finns tre faktablad med råd och tips som handlar om bilanvändning, distansarbeten och tidsanvändning.

Distansarbete och resfria möten

Bilanvändning och parkering

Tidsanvändning och resebyråtjänster

 

Samordnare för arbetet inom fokusområde Hållbara transporter

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16
(Foto: Jonas Tobin)

 

 

Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
mats-ola.larsson@ivl.se, 0736-20 04 27