Tillsammans räddar vi maten

I fredags träffades representanter för restaurang-, café- och grossistbranschen för att inspirera och inspireras till nya lösningar för minskat matsvinn.

– Idag ska vi hacka, koka, steka och pochera matsvinnsfrågan. Hur kan vi hjälpa varandra så att vi tillsammans blir bättre på att rädda maten?, inledde dagens moderator, Charlotta Lundström från Västra Götalandsregionen, med att fråga publiken.

Dagens moderator, Charlotta Lundström från Västra Götalandsregionen.

Därefter föreläste Jennifer Davis, forskare på Research Institutes of Sweden (RISE) och samordnare inom Klimat 2030, om hur det ser ut idag i Sverige när det gäller matsvinn. Idag slängs varje år ca 45 kg mat per person. Var fjärde matkasse vi köper hem till hushållet hamnar i soporna och har påverkat miljön helt i onödan.

– Det är bråttom med klimatomställningen vi behöver göra och det är viktigt att den miljöpåverkan som görs när mat produceras inte görs i onödan. Matsvinnsfrågan i alla led – från producent till konsument är därför viktig att fokusera på, konstaterar Jennifer Davis.

Nu är den kokta bönan stekt – det är bråttom med den klimatomställning som behöver göras.

Under dagen skulle det också avgöras om det är Västsverige eller Skåne som är bäst på att minska matsvinnet. Förra året utmanades nämligen Västra Götalands läns landshövding Anders Danielsson av Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, i vem som arbetar bäst för att minska matsvinnet.

Det blev ett matsvinnsbattle där Västsverige representerades av Verket i Varberg, Restaurang vRÅ och Aroma Frukt och Grönt. Skånes representanter var Kök som räddar käk, Rude Food och Restaurang Spill.

Efter en jämn kamp med många goda exempel, inspirerande och kreativa lösningar för att minska matsvinnet var det svårt att kora en vinnare. Landshövding Anders Danielsson och Skånes länsöverdirektör Ola Melin enades om att battlet slutade oavgjort.

Eftermiddagen ägnades åt stationsdiskussioner med aktörer inom branschen om med- och motgångar i arbetet för minskat matsvinn. Dagen avslutades därefter med att Jens Dolk från K-märkt berättade om deras restaurang, filosofi och motto WFFW (We Fight Food Waste).