”Omställningen bygger på smartare lösningar”

piasandvik-e1508338178400.jpg
Pia Sandvik, VD på RISE
Vad behövs för att Västra Götaland ska kunna bli en fossilfri region?

– Jag tror att det är viktigt att många aktörer – akademin, näringslivet, instituten, offentlig sektor och medborgare – samverkar, för det här kräver en stor omställning på alla möjliga sätt. Det bygger på att man kommer in med olika perspektiv. Jag tror inte att omställningen sker genom att vi ändrar vår livsstil eller väljer bort välfärd, utan min grundinställning är att den bygger på smartare lösningar och har teknologin som bas. 

Vilken roll kan RISE spela i omställningsprocessen?

– Nästan allt vi gör har ett hållbarhetsfokus, vilket visar att det är det som efterfrågas. De flesta branscher kan inte finnas kvar på marknaden om man inte börjar tänka och agera hållbart. Där ska vi vara med och bidra så mycket vi kan, dels med vår kompetens och dels med labb, testarenor och demoanläggningar.

Vilka är Västra Götalands största fördelar ur ett omställningsperspektiv?

– Regionen är så pass liten att olika personer med mandat kan samlas kring ett bord och mobilisera tillsammans, samtidigt som den har tillräckligt mycket muskler och vilja för att kunna genomföra saker. Jag tror att det finns alla möjligheter här.

Inom vilka områden har regionen störst potential att gå i bräschen?

– Dels är det på fordonssidan, den är ju given. Även på det maritima området håller vi på att flytta fram positionerna och driva en utveckling med fler digitala lösningar och biobränslen. Alla de stora infrastrukturprojekt som pågår just nu driver också utvecklingen framåt. Jag tycker att det händer massor som visar på att den här regionen är väl framme.

Vilka utmaningar har Västra Götaland när det gäller att ställa om?

– I vissa fall kräver omställningen ganska mycket resurser. Det vill till att man är smart och jobbar tillsammans för att bli effektiva, och det gäller att hålla tempot uppe så att man inte halkar efter. Det gäller också att vi medborgare får en förståelse för att det här är viktigt och för hur vi kan bidra, för har man inte med sig medborgarna kanske inte regionen får det där drivet. Jag tror att kommunikationen kring hur var och en av oss kan bidra, varje dag, är jätteviktig.

Om du får visionera fritt, hur ser du samhället år 2030?

– Vi har ett samhälle där vi transporterar oss på ett annat sätt än vi gör idag; jag tror till exempel inte att vi äger våra bilar i samma utsträckning. Fordonen är elektrifierade, så det är ganska tyst och inga avgaser. Vi har ett mer flexibelt användande av våra byggnader –  skolorna kommer kanske att användas till undervisning på dagen och till något helt annat på kvällen – och det kommer att vara fler grönområden i staden. Jag tror också att vi kommer att jobba mindre och umgås mer. Allt det här finns förstås inte fullt ut, men kanske kommer vi att ha vissa stadsdelar där det ser ut på det här sättet. Västra Götaland kommer att vara en region som människor trivs i och som lyser med anledning av att man tagit många viktiga steg i sitt omställningsarbete.

Om Pia Sandvik
Ålder: 53
Bor: Stockholm
Gör: VD för RISE, Research institutes of Sweden
RISE
RISE, Research institutes of Sweden, är ett oberoende, samlat forskningsinstitut som fungerar som forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE är statligt ägt och har idag 2 200 anställda runt om i Sverige och utomlands. Huvudkontoret är placerat i Göteborg.

Läs fler intervjuer

Matts Johansson, Garveriet i Floda: “Regionen måste tänka som marknaden, då går det att förändra samhället.”

Anna-Kajsa Lidell, Food for progress: ”Vi som region ska ha visat vägen” 

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren: ”Regionen ska vara en ständig världsutställning av smarta projekt”

Fabienne Roux, Cykelköket i Biskopsgården: ”Det kan aldrig bli för många cykelkök”