Utbildningsdag om hållbar och klimatsmart upphandling

 

Välkommen till en utbildningsdag om hållbar och klimatsmart upphandling

Under dagen kommer du få information kring hur ni kan hantera olika klimataspekter i den kommunala upphandlingsprocessen. Förmiddagens fokus kommer ligga på olika upphandlingsmetoder och hur man kan använda dessa för att minska klimatavtrycket från de inköpen. Ni kommer även få exempel på hur man i SKL och Helsingborg arbetar med hållbarhet kopplat till upphandlingsprocessen.

När: 3 december kl. 9.30-15.30. Fika från kl 9.

Var: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg (nära centralstationen)

Innehåll under dagen

Hur arbetar SKL Kommuntus AB med Hållbarhet?
Marilouise Berg och Sari Bodin från SKL Kommentus AB berättar hur de arbetar med hållbarhet inom alla olika delar i inköpsprocessen samt ge tips på hur man kan arbeta själv i sin organisation.

Cirkulära upphandlingar – Hur gör man?
Projektledare för ”Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av RE:Source ommer och berättar mer om vad innebär cirkulär upphandling och ge goda exempel.

Helsingborg – Miljöbästa kommunen – Hur arbetar de inom upphandling?
Camilla Alfredsson teamchef hållbar upphandling i Helsingborg Stad kommer att ge en digital föreläsning kring hur de arbetar med upphandlingar.

Innovationsupphandling
Stefan Persson Innovation manager på Innovation Skåne kommer att ge oss information om hur kommuner kan arbeta med innovationsupphandlingar.

Under eftermiddagen kommer det att ske korta fördjupningspass med olika teman med samtalsledare som är experter inom områdena. Tanken här är att ni ska få information men även kunna ställa frågor och dela med era erfarenheter. Några av de teman som kommer erbjudas är bland annat fordon och livsmedel. IVL som kommer att ge information kring hur man kan tänka kring upphandling av fordon, medans Länsstyrelsens processledare för offentlig upphandling kommer ge er tips kring upphandling av livsmedel.

 

Målgrupper

Upphandlare, ansvariga för inköpsprocesser, miljöstrateger mm i alla kommuner i Västra Götaland samt Göteborgsregionens kommunalförbund och Boråsregionens medlemskommuner.

 

Anmälan

Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika.
En avgift på 500 kronor tas ut vid utebliven närvaro utan avanmälan. Platser kan överlåtas till en kollega.

Sista anmälningsdag är den 26 november, begränsat antal platser.

Länk till anmälan

Inbjudan som PDF

 

Arrangörer och kontakt

Dagen är ett samarrangemang mellan Göteborgsregionen, Boråsregionen och Klimat 2030.

Vid frågor kring anmälan kontakta: kurs@goteborgsregionen.se

Vid frågor om utbildningsdagen kontakta: sarah.johnstone@goteborgsregionen.se eller sandra.johansson@borasregionen.se