Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara industriomställningen?

Från vänster på bilden: David Josefsson, Jennie Nilsson, Frances Sprei, Anna Berggren och Gustaf Zettergren. 

Det var temat på ett seminarium som vi i Klimat 2030 anordnade under Frihamnsdagarna i Göteborg fredagen den 26 augusti, modererat av Gustaf Zettergren från Västra Götalandsregionen.

På scen gästades vi av Frances Sprei, ordförande i Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning. Frances är docent vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola, och hon kan konstatera att omställningstakten går för långsamt för att vi ska klara våra klimatmål. Samtidigt är det industrin som står för de stora utsläppen i vårt län, och industrin behöver ta ett stort ledarskap i klimatomställningen och ha högre ambitioner än de krav som ställs från exempelvis EU.

Som representant från industrisektorn i Västra Götaland bjöd vi in Anna Berggren, vice president sustainability på Perstorp Group, och ledamot i det nystartade Rådet för industriomställning Västra Götaland. Hon klargjorde att industrin i Västra Götaland är fast beslutna om att vara med och driva utveckling mot hållbar produktion, men det behövs mer stöd för att kunna öka takten. Några viktiga faktorer som hon pekade på var säker tillgång till el, samt snabbare tillståndsprocesser. Även frågor som hållbara råvaror, ökad biogasproduktion och bättre möjligheter att återanvända material istället för att styra avfall mot förbränning lyftes.

Beskeden från politiken var tydliga. På scen hade vi med oss riksdagsledamöterna Jennie Nilsson (S) och David Josefsson (M) som konstaterade att Västsvensk industri måste klara sin omställning om Västra Götaland och Sverige ska nå sina klimatmål, och den resan måste vi göra tillsammans. Politiken lovade att stödpaket så som Klimatklivet och Industriklivet i någon form kommer vara kvar. Det rådde också enighet i att en mångfald av energislag behövs för att trygga energiförsörjning.

I den avslutande diskussionen mellan alla fyra inbjudna gäster slogs fast att den politiska diskussionen lät lovande och att utifrån forsknings- och industriperspektivet hade lovats mycket bra saker. Däremot gäller det nu att gå från ord till handling, och vi behöver mer samspel för att klara klimatutmaningen.

Missade du vårt seminarium går det att titta på i efterhand här nedan.