Webbsändning från Almedalen: klimatmål för konsumtionen

Seminarium:  ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?”

När: 4 juli kl. 9-10

Var: Västsvenska arenan i Almedalen, lokal Skogen

Webbsändning via Västsvenska arenans facebooksida

Kortintervju med finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund efter seminariet

Kortintervju med Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen, efter seminariet

Ann-Sofie Hermansson, Johnny Magnusson och Per Bolund

 

Klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion minskar inte utan ligger fortsatt på ohållbart höga nivåer. Sverige ligger högt på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. Men mycket av det vi konsumerar tillverkas i andra länder och räknas därför som utsläpp i t.ex. Indien och Bangladesh. Skulle utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras skulle svenskarna släppa ut betydligt mer per person. Samtidigt har Sverige en hög ambition på klimatområdet och staten utreder löpande hur nationella riktlinjer kan tas fram kopplat till hållbar konsumtion. Trots detta saknas idag en samlad nationell bild av hur olika utsläppsområden fördelar sig per capita något som skulle ge en bra grund för utformning av nationell målsättning på området. Här går Västsverige i bräschen.

Göteborg var första stad i världen att införa ett konsumtionsmål år 2014: ”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.”

Västra Götaland följde efter, troligen som första region i världen att anta ett sådant mål år 2015: ”Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010.”

Nu lyfts även frågan nationellt och regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre mätmetoder och indikatorer för att kartlägga svenskarnas klimatavtryck utomlands. Uppdraget ska redovisas i början av 2019.

Vid detta seminarium diskuterar representanter från lokal, regional och nationell nivå möjligheterna att ta fram en tydlig nationell målsättning kring samhällets konsumtion.

 

Medverkande

  • Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister
  • Helene Samuelsson, Public Affairs- och kommunikationschef, Preem
  • Fredrik Hedenus, docent Chalmers, tidigare programledare för SVT:s Zero Impact
  • Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad
  • Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Bakom Västsvenska arenan står Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren – alla en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Länk till seminariet på Västsvenska arenans webbplats

Länk till seminariet på Facebook

Klimatråd Västra Götaland i gemensam debattartikel i Aktuell hållbarhet inför seminariet.

Läs mer om Västra Götalands klimatmål

Delar av Klimatråd Västra Götaland tillsammans med konsumtionsminister Per Bolund i Almedalen.