Webinarier från Fossilfritt Sverige ger verktyg för ditt företags klimatarbete

Ambitiösa och genomarbetade mål är viktigt för att få fokus i klimatarbetet. Det är också viktigt att målen kommuniceras för att visa andra vad som är möjligt och eftersom det egna arbetet är beroende av målen hos samarbetspartners, offentlig sektor och leverantörer.

För att underlätta för aktörerna att konkretisera och skruva åt sina klimatmål har Fossilfritt Sverige i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Exponential Roadmap initiative arrangerat en serie webbseminarier med fokus på trösklar man kan stöta på i klimatmålsarbetet.

Webinarierna handlar om att vässa klimatmålen, beräkna och redovisa utsläpp, beräkningar och åtgärder i scope 3 och att integrera klimatmål i affärsstrategin.

Se webinarierna på Fossilfritt Sveriges webbplats