Workshop om laddning av elfordon

Vi bjuder in till en workshop om elladdning på eftermiddagen den 24 september.

I januari 2018 arrangerade vi ett aktörsforum med workshop om strategier för laddning av elfordon. Denna workshop blir fortsättningen på den förra. Det går bra att delta även om du inte närvarade i januari.

Mötet kommer att vara på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg kl 13-16.

Vi bjuder på vegetarisk lunch för den som önskar.

Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL som är samordnare för fokusområde Hållbara transporter inom Klimat 2030 kommer att hålla i workshopen.

Ur programmet:

  • Vad pågår inom laddning – laget runt
  • IVL Svenska Miljöinstitutets inventering av kommunernas aktiviteter kring laddning och vad man behöver samverka kring. Tomas Wisell, IVL
  • Vilka marknadsaktörer kan ge stöd, hur kan kommuner och andra agera. Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility, Power Circle (deltar via länk)
  • Vilket stöd behövs, vad kan Klimat 2030-samordnare, Länsstyrelsen/Klimatklivet m.fl. bidra med. Mats-Ola Larsson IVL, och Lina Hadartz, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anmälan här

Vi bjuder också in till en workshop om resor och policyarbete på förmiddagen kl 09-12.

För frågor kontakta Svante Sjöstedt på svante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422

Varmt välkommen!