Borås stads mest lysande klimatåtgärd: en översiktsplan med fokus på hållbar utveckling

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Borås stad mer om hur de arbetade in hållbarhetsfrågorna i sin nya översiktsplan.

Borås stads mest lysande klimatåtgärd
”Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar utveckling en central fråga. Till exempel ska staden och serviceorterna samt landsbygden växa och utvecklas med stark prioritering av hållbara och effektiva transportlösningar. Genom att all planering sker med hållbarhet som ram skapar och säkrar Borås Stad förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle.”

Ni har skrivit att er hållbara översiktsplan är er mest lysande klimatåtgärd. Berätta gärna mer om arbetet med att ta fram planen!
– Det som var avgörande för oss var att arbetet med energi- och klimatstrategin och arbetet med översiktsplanen gjordes i samma process. Vi började med att konstatera att fysisk planering hänger nära ihop med bilanvändningen. Och att utsläppen från trafiken inte hade minskat sen 1990 – vilket den har gjort på andra områden. Därför behövde vi göra en översiktsplan som ökar möjligheten att transportera sig på ett hållbart sätt. Vi översatte det med att det ska vara nära till det mesta. Vi har även ett antal strategier för den fortsatta utvecklingen som speglar den målsättningen.

Hur tror du detta kan inspirera andra kommuner? Har du några tips att ge kommuner som vill göra liknande satsningar?
– Absolut kan det inspirera andra. Vi har berättat om arbetet på många konferenser och möten.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, finns det något nästa steg?
– Översiktsplanen arbetar vi ständigt med. Förutom arbetet med strategisk planering så håller vi på med en trafikstrategi samt att förverkliga de strategierna som finns i översiktsplanen. Det gäller tex. vårt arbete som vi kallar för ”tätt och mixat”, och att bygga för mer buss, cykel och gång. Vi jobbar även med ”femkärnigheten” i vår kommun, dvs. utvecklingen i Borås samt våra fyra serviceorter Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

Kan ni säga något generellt om hur det går med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
– Eftersom det är många olika verksamheter som är involverade så har vi inte total kontroll över hur läget ser ut för alla löften. Vissa löften är mer utmanande än andra men uppföljningen till hösten kommer visa hur läget ser ut mer exakt.

 

Peter Rydberg, energi- och klimatstrateg och Susanne Arneborg, strategisk samhällsplanerare, från Borås stad har svarat på våra frågor.

 

 

Borås stads översiktsplan

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften