Byggutmaningen Klimatbudget

Vad innebär Byggutmaningen Klimatbudget och vem riktas den till?

I Byggutmaningen Klimatbudget får du hjälp att beräkna vad era byggprojekt släpper ut, eller kostar klimatet, samt kvantitativa underlag för att kunna ta bättre beslut. Du får också en guide i hur övergripande klimatmål kan konkretiseras till klimatbudget för enskilda projekt.

Vi riktar oss till dig som representerar en fastighetsägare, kommunal förvaltning, bostadsutvecklare, entreprenör, eller ett konsultbolag.

Varför Klimatbudget?

Vid årsskiftet 2021-2022 blir det lagstadgat krav att klimatberäkna enskilda nybyggnadsprojekt genom klimatdeklarationerna. Det kommer driva fram ett lärande kring klimatberäkningar i byggsektorn. Vi vill nu sträcka oss ännu lite längre och erbjuder inte bara en bokföring av resultat, utan en metod för att jämföra olika alternativ och ta väl underbyggda beslut. Vi hjälper er att bryta ner övergripande klimatmål till att målsätta enskilda byggprojekt.

 

Byggutmaningarna inom Klimatbudget är

1 Beräkna!
Till exempel klimatpåverkan av ett referensprojekt eller ett kommande projekt.

2 Sätt mål!
Bryt ner övergripande klimatmål till projektnivå, eller guidas av en årlig procentuell minskning.

3 Förbättra!
Analysera din beräkning och ta bättre beslut ur klimatbudgetsynpunkt, genom att beräkna nyttan av ett antal åtgärdsförslag.

 

Upplägg och omfattning

Vi arrangerar, så kallade Avstämningar, för er som anmäler er till Byggutmaningen Klimatbudget. Där erbjuds kontinuerlig dialog för handledning, nätverkande och kunskapsutbyte. Till Avstämningarna bokar vi in experter inom byggutmaningens tema som har praktiska erfarenheter och tips på hur de gick tillväga. Vid första tillfället ger vi en genomgång av verktyg och hjälpmedel som är användbara för genomförandet.

 

När händer det?

Vi startar i september 2021. Du är välkommen att delta! Vill du haka på eller har du frågor? Kontakta samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)

 

Vad händer efteråt?

När vi har jobbat med utmaningarna och haft Avstämningar har ni lyckats genomföra er utmaning. Då samlar vi våra erfarenheter och bästa tips, presenterar dessa och firar våra framgångar på ett gemensamt resultatseminarium.

Byggutmaningarna arrangeras av Johanneberg Science Park genom uppdraget som samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland Ställer om! i samarbete med Byggföretagens implementering av Färdplanen för en Klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

 

Läs mer om Byggutmaningarna

Här kan du läsa om resultaten om vår byggutmaning våren 2021 på tema Återbruk

Den 21 september blir det startmöte för Byggutmaningen klimatbudget. Läs mer och anmäl dig här!

 

Avsändare

   

 

 

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se 

Projektparterna i Återbruk Väst använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Läs mer här: https://ccbuild.se/aterbruk-vast/

 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)