Byggutmaningen Klimatbudget

Byggutmaningen Klimatbudget pågick under hösten 2021 och våren 2022 och deltagare fick hjälp att beräkna vad deras byggprojekt släpper ut, eller kostar klimatet, samt kvantitativa underlag för att kunna ta bättre beslut. Det togs också fram en guide i hur övergripande klimatmål kan konkretiseras till klimatbudget för enskilda projekt.

Byggutmaningarna arrangeras av Johanneberg Science Park genom uppdraget som samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i samarbete med Byggföretagens implementering av Färdplanen för en Klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

 

Byggutmaningarna som adresserades inom Byggutmaningen Klimatbudget

1 Beräkna!
Till exempel klimatpåverkan av ett referensprojekt eller ett kommande projekt.

2 Sätt mål!
Bryt ner övergripande klimatmål till projektnivå, eller guidas av en årlig procentuell minskning.

3 Förbättra!
Analysera din beräkning och ta bättre beslut ur klimatbudgetsynpunkt, genom att beräkna nyttan av ett antal åtgärdsförslag.

 

Steg-för-steg-guide

Guiden riktar sig till såväl entreprenör som fastighetsägare och kommunal förvaltning, och vägleder dig genom tre moment för att du ska lyckas med din klimatbudget.

– Detta är ett viktigt verktyg för branschens arbete mot klimatneutralitet. Att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt kommer bli en konkurrensfördel framöver, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Guide om Byggutmaningen Klimatbudget (pdf)

 


Resultatwebbinarium från arbetet med Byggutmaningen Klimatbudget under hösten 2021.

 

Läs mer om Byggutmaningarna

Här kan du läsa om resultaten om byggutmaningen våren 2021 på tema Återbruk

 

Avsändare

   

 

 

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se 

Projektparterna i Återbruk Väst använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Läs mer här: https://ccbuild.se/aterbruk-vast/

 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)