Byggutmaningen Optimering

Anta Byggutmaningen Optimering!

I Byggutmaningen Optimering hjälper vi dig att minska resursslöseriet i dina byggprojekt. Vi lär dig tänka i nya banor när det gäller kravställning, materialval, dimensionering och uppförande. På så sätt kan du minska den ekologiska belastningen samtidigt som du sparar pengar!

Vi riktar oss till dig som representerar en fastighetsägare, kommunal förvaltning, bostadsutvecklare, entreprenör, eller ett konsultbolag.

 

 

Varför optimering?

Sverige växer och snart blir vi 11 miljoner invånare, vilket innebär att nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler måste byggas. Enligt Boverket kommer det behöva tillkomma cirka 60 000 bostäder per år fram till 2030. Detta skulle kunna innebära en stor påverkan på klimatet, om det inte görs på ett resurseffektivt sätt.

Två tredjedelar av allt avfall kommer från byggsektorn och dessutom använder sektorn 40% av allt material som produceras globalt. Därför är det nödvändigt att vi fokuserar ännu mer på att optimera, minimera, och hushålla med resursåtgången. Idag har bygg- och anläggningssektorn bättre digitala verktyg som gör det lättare att förutse hur mycket material som behövs. Samtidigt är det brådskande för oss alla att snabbt minska våra utsläpp. Genom materialminimering och resursoptimering kan vi enkelt minska vår klimatpåverkan OCH dessutom öka lönsamheten. Utsläppen kan redan nu minskas hela 20% genom optimering, samtidigt som vi kan spara pengar.

 

I Byggutmaning Optimering arbetar vi i följande skeden

Kravställning/behovsbeskrivning: Måste till exempel den tunga trafiken kunna gå i alla körfält? Kan du gå ner ett steg i ljudkrav? Kan olika användningar av byggnaden organiseras så att de tyngsta är längst ner?

Projektering: Hur kan du slimma konstruktionen och undvika överdimensionering? Hur kan du optimera utformning och design? Är exempelvis toalett och kök grupperade för att minimera rördragningen? Hur många eluttag behövs egentligen?

Produktion: Beställ rätt antal produkter med rätt mått. Ifrågasätt vilket material eller produkter som verkligen behövs och använd rätt material på rätt plats, kan du använda återbruk? Och undvik att material förstörs genom att använda väderskydd.

Med en eller flera av dessa tre delar kan du resursoptimera och på så sätt kan du minska klimatpåverkan OCH öka lönsamheten här och nu!

 

Anta Byggutmaning Optimering nu!

Med start i februari 2024 kör vi igång en andra omgång av Byggutmaning Optimering. Du är välkommen att delta! Vill du haka på eller har du frågor? Kontakta samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625).

Anmälan till uppstart Byggutmaning Optimering den 27 februari 2024

 

Vad är Byggutmaningarna?

Byggutmaningar är ett systematiskt arbetssätt, en metodik som rör utgår från en mötesserie. Den syftar till att byggaktörer under en specifik period ska kraftsamla gemensamt och utveckla sina metoder och förmågor för att uppnå en mer hållbar byggsektor inom olika teman.

Byggutmaningarna arrangeras av Johanneberg Science Park genom uppdraget som samordnare inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om! i samarbete med Byggföretagens implementering av Färdplanen för en Klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Under 2021–2022 har Byggutmaningar genomförts inom två teman: Återbruk och Klimatbudget. Du kan läsa mer om dessa och ta del av resultatseminarier och handböcker på respektive sida.

 

Upplägg och omfattning

Vi arrangerar fyra gemensamma träffar, så kallade Avstämningar, för er som anmäler er till Byggutmaningen Optimera. Där erbjuds kontinuerlig dialog för handledning, nätverkande och kunskapsutbyte. Till Avstämningarna bokar vi in experter inom byggutmaningens tema som har praktiska erfarenheter och tips på hur de gick tillväga. Vid första tillfället ger vi en genomgång av verktyg och hjälpmedel som är användbara för genomförandet.

När Byggutmaningen är genomförd samlar vi våra erfarenheter och bästa tips i en handbok på temat och firar våra framgångar under ett gemensamt resultatseminarium.

   

 

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se 

Projektparterna i Återbruk Väst använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Läs mer här: https://ccbuild.se/aterbruk-vast/

 

Kontakt

Peter Selberg, på Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625