Ett år sen beslut om Klimat 2030

Idag är det ett år sen regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen tog beslut om Klimat 2030. Samma dag tog även länsledningen i Länsstyrelsen i Västra Götalands län samma beslut.

Se filmen med debatt och beslut i regionfullmäktige

– Så här ett år efter det politiska beslutet är arbetet med Klimat 2030 i full gång. Samordnarna för de olika fokusområdena för dialog med en bredd av aktörer och viktiga projekt är igång. Samtidigt behöver vi bli ännu fler som genomför ambitiösa klimatåtgärder och hjälper till att ställa om Västra Götaland, kommenterar Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen.

Läs mer: nyhet från 19 september 2017

Idag träffas även klimatråd Västra Götaland för ett möte med extra fokus på produkter och tjänster, samt planering inför 2019.

Läs mer om klimatrådet