Falköpings kommuns mest lysande klimatåtgärd: Hållbar logistik och effektiva godstransporter


”Vårt exempel visar att även mindre kommuner kan lyckas med stora hållbarhetssatsningar genom att utgå från den lokala platsens unika förutsättningar och våga tro på möjligheterna.”

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Falköpings kommun mer om sin åtgärd inom hållbar logistik och effektiva godstransporter.

Falköpings kommuns mest lysande klimatåtgärd
”Falköping är känt för att satsa på effektiva godstransporter och hållbar logistik i samarbete med näringslivet. Genom satsningen på Skaraborg Logistic Center bidrar Falköping till att minska växthusgasutsläppen ur ett nationellt och globalt perspektiv. Falköpings logistikcentrum är Sveriges största ”torrhamn”. Genom att avsätta mark för multimodala logistikterminaler, samlastningscentraler och godsspår kan kommunen erbjuda effektiva hållbara logistiklösningar för hela Nordeuropa. Skaraborg Logistic Center är en viktig del i Västra Götalandsregionens satsning på modern och hållbar logistik med Göteborgs Hamn som en viktig motor, där transportsystemet kombinerar bil, järnväg och i förlängningen båt. Den fortsatta satsningen på logistikområdet ger Falköpings kommun möjlighet att agera föregångare i klimatomställningen för effektivare godstransporter och ett nytänkande transportsystem med stora mängder sänkta utsläpp av koldioxid som vinst.”

Ni har angett hållbar logistik och Skaraborg Logistic Center som er mest lysande klimatåtgärd. Vill ni berätta lite mer om vad det är ni gjort?
Falköpings kommun har arbetat långsiktigt och strategiskt för att bli en hållbar knutpunkt i den västsvenska logistiken. Med utgångspunkt i det geografiska läget har kommunen avsatt mark nära järnvägen för att skapa Sveriges största ”torrhamn” med terminaler och spåranslutningar för omlastning av gods med direktanslutning till Göteborgs Hamn. För transporter till och från Nordeuropa har näringslivet givits förutsättningar att använda järnvägen i första hand. Tunga fossila godstransporter har bytts ut mot hållbara tågtransporter med minskad klimatpåverkan som följd.

Hur tror ni detta kan inspirera andra kommuner? Har ni några tips att ge kommuner som vill göra en liknande satsning
Vårt exempel visar att även mindre kommuner kan lyckas med stora hållbarhetssatsningar genom att utgå från den lokala platsens unika förutsättningar och våga tro på möjligheterna. Falköpings logistiksatsningar började med en visionär tanke för över 20 år sedan, följt av en grundlig analys och ett ihärdigt arbete för att gå från idé till verklighet. Nyckeln till framgång har varit uthållighet över mandatperioder och samverkan med olika externa aktörer inom region och näringsliv som alla har strävat åt samma håll.

Det är viktigt att lyfta blicken, titta utanför kommungränserna och tänka på helheten. Ur ett kommunalt perspektiv har Skaraborg Logistic Center initialt fått Falköpings koldioxidutsläpp att öka i statistiken, eftersom fler tunga fordon tankar i vår kommun. Ser vi vad satsningen har förverkligat ur ett regionalt, nationellt eller europeiskt perspektiv har vi istället lyckats bidra till en betydande minskning av växthusgasutsläppen från transporter.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, vad är nästa steg?
Det finns ett stort behov av att stärka upp kapaciteten för järnvägen som en del av det multimodala transportsystemet. Därför kommer vi att utöka ytan och fortsätta att utveckla Skaraborg Logistic Center med flera nyetableringar. Just nu byggs en ny överlämningsbangård för att kunna ta emot längre tåg som får med sig en större mängd last. Den fortsatta satsningen på logistikområdet ger Falköpings kommun möjlighet att agera föregångare i klimatomställningen för effektivare godstransporter och ett nytänkande transportsystem. På så sätt bidrar Falköping till att uppnå både lokala och regionala klimatmål samt nationella transportpolitiska mål för ökad transporteffektivitet.

Och slutligen, hur går det gör er med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Falköpings kommun har antagit 11 klimatlöften för 2021 och även de övriga är helt i linje med kommunens klimatstrategi för 2021-2030 som snart kommer att antas. Klimatlöftena kom lägligt i tiden och sporrar oss i klimatarbetet på många sätt. Miljöstrategen koordinerar genomförandet med uppbackning från politiken, men det som kommer att vara avgörande för hur vi lyckas är hur väl klimatarbetet integreras i alla förvaltningars verksamheter. Vissa av klimatlöftena är lätta att jobba med och engagerar många som vill komma igång snabbt, medan det går trögare med andra. Vi kämpar på med utmaningen och hoppas på ett bra resultat.

 

Bild 1: Skaraborg Logistic Center, Falköping

Bild 2: Sara Lehman Svensson, miljöstrateg och Ida Elf, infrastrukturstrateg, Falköpings kommun

 

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften