Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd: mer produktion och konsumtion av lokala livsmedel

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Grästorps kommun mer om sitt arbete med att öka den lokala produktionen och konsumtionen av livsmedel.

Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd
”Vi är projektägare av ett treårigt projekt, Rätt från Slätt, som syftar till att öka den lokala produktionen och konsumtionen av lokala livsmedel. Målet är att genomföra den nationella livsmedelsstrategin ur det lokala perspektivet. Fokus är på gröna proteiner. Testodling i samarbete med hushållningssällskapet och LRF. Testlagning och provsmakning sker med koppling till skolköken som ett första steg.

Ni har skrivit att arbetet med att öka den lokala produktionen och konsumtionen av lokala livsmedel är er mest lysande klimatåtgärd. Vill du berätta lite mer om detta arbete?
Grästorps kommun driver under 2020-2022 projektet Rätt från slätt för att undersöka hur mer mat som produceras lokalt också kan ätas lokalt. Projektet sker i samverkan med fyra andra kommuner (Vara, Essunga, Götene och Vänersborg). Projektet är en branschsatsning på gröna näringar och utgår ifrån kommunernas näringslivsenheter, för att se vad man som kommun kan göra för att bidra till en hållbar livsmedelskedja utöver att arbeta med att få in lokala råvaror i de offentliga köken. Bl.a. arrangeras nätverks- och kunskapsträffar för lantbrukare, livsmedelsindustri och rådgivare. Projektet arbetar också mycket med omvärldsbevakning kring vad som forskas och arbetas med när det kommer till gröna proteiner. Dessutom bedrivs inom projektet också en liten demonstrationsodling av några proteingrödor för att se vad som skulle fungera i vårt geografiska område. Det som skördas i demonstrationsodlingen testlagas av projektkommunernas skolkökskockar.

Har du några tips att ge kommuner som vill göra liknande satsningar?
Våga fundera kring och testa vad som skulle kunna vara praktiska lösningar. Fastna inte i att ta fram dokument och strategier.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, finns det något nästa steg?
Förutom att bidra med kunskap om affärsmöjligheter till de gröna näringarna handlar Rätt från slätt om att hämta hem kunskap och kompetensutveckla tjänstepersonerna på kommunernas näringslivsenheter för att vi ska kunna vara med på tåget och kratta manegen där det behövs. Efter projektet kommer näringslivsenheterna ha kunskap, nätverk och kanaler för att kunna fortsätta bevaka frågan om hållbar livsmedelsproduktion och hur vi som kommuner kan bidra till detta.

Kan du säga något generellt om hur det går med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Vi arbetar med klimatlöftena enligt plan och har kommit så långt som vi räknat med.

 

Sofie Skalstad, landsbygds- och näringslivsutvecklare på Grästorps kommun har svarat på våra frågor.

 

 

 

Läs mer om projektet i Rätt från slätt

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften