Hallå där Axel Christiernsson International AB som antagit löften inom Klimatlöftet för företag

Hallå där Patrik Johansson Thalén, VD på Axel Christiernsson International AB som är ett av 92 företag som antagit löften inom ramen för Klimatlöftet för företag:

Varför har ni valt att gå med i Klimatlöftet för företag och vad vill ni förbättra?

Vi känner att vi måste börja göra lite mer när det gäller vårt klimatarbete. I dagsläget arbetar vi med det som krävs för att uppfylla alla lagar och förordningar, men det går alltid att göra lite mer. Det är något som vi alla måste bli lite bättre på.

Har ni några exempel ni vill dela med er av?

I och med Klimatlöftet har vi nu dels fått lite inspiration till det klimatarbete som vi redan gör, dels har vi också börjat att titta på områden där vi inte har haft något arbete innan. Till exempel har vårt energibesparingsprojekt fått lite nytändning i och med att vi har antagit löfte 22 och löfte 28, som handlar om energieffektiviseringar. När det gäller energibesparing håller vi nu på och tittar på hur vi ska mäta vad i vår produktion som är energibovar. I och med klimatlöfte 16 och 17, som berör inköp, börjar vi nu också titta på våra inköp. Detta är ett viktigt och utmanande arbete och vi tänker oss att våra kunder kommer att vilja ta del av våra uppgifter framöver. Vi tänker också att det i framtiden kommer att ge oss ett bra verktyg när vi står och väljer mellan olika leverantörer.

Samarbetar ni med andra företag kring klimatlöftet? I Ale eller utanför?

Vi har tittat lite på ett samarbete med AB Svenska Stenhus som också ligger här i Ale kommun, ett par minuter från oss. Samarbetet kommer främst att handla om att bolla idéer och tankar kring hur man kan tänka och arbeta med de olika löftena, och vi har ett första möte inbokat i slutet av februari. I dagsläget har vi inget samarbete med Ale kommun. Men det hade varit jättebra att få till ett sådant samarbete. Ju fler som är med och bollar tankar och idéer – desto mer inspiration får man till det egna klimatarbetet.

Något annat du vill berätta i detta sammanhang?

Klimatlöftet är ett otroligt bra initiativ från Västsvenska Handelskammaren och Klimat 2030. Utan detta initiativ och det stöd som vi får under 2024, hade flera av här delarna av vårt klimatarbete skjutits på framtiden. Nu blev vi tvungna att ta tag i det och starta upp lite olika projekt.

Axel Christiernsson AB har antagit klimatlöften inom följande områden:
·        Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning
·        Laddplatser för anställda
·        Analysera klimatpåverkan för inköp
·        Minska klimatpåverkan från inköp
·        Använda cirkulära möbler
·        Genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter
·        Anta Fossilfritt Sveriges solutmaning
·        Återbruka byggmaterial och installationer i egna fastigheter
·        Effektivisera elanvändningen

Läs om Klimatlöftet företag

Foto: Axel Christiernsson AB