Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet idag: Tiden är mogen för ett nationellt klimatmål för utsläpp från konsumtion.

”En stor del av klimatutsläppen från det vi konsumerar i Sverige kommer från import. Dessa utsläpp räknas inte in i Sveriges klimatmål som bara tar hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det finns goda erfarenheter av konsumtionsmål från lokal och regional nivå, men än så länge finns inget sådant mål på nationell nivå. Inom kort ska miljömålsberedningen avgöra om Sverige ska ha konsumtionsbaserade klimatmål. Tiden är mogen, ett konsumtionsmål skulle ge viktig draghjälp för att klara klimatkrisen och behålla fokus på alla områden där vi kan minska klimatpåverkan, skriver företrädare för Klimatråd Västra Götaland.”

Debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland