Klimatråd Västra Götaland i gemensam debattartikel i GT

Vi behöver ta nästa steg i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför samlas idag en rad starka västsvenska ledare från näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer i Göteborg. Samtliga ingår i nybildade Klimatråd Västra Götaland.

I en debattartikel som publiceras i GT idag pekar aktörer inom klimatrådet på viktiga förutsättningar för att utsläppen ska minska i den takt som behövs för att Västra Götaland ska kunna bli fossiloberoende till 2030 – samverkan mellan alla samhällssektorer och nivåer, konkreta åtaganden och långsiktiga spelregler för investeringar i till exempel förnybara energislag och att staten satsar på investeringar i hållbar infrastruktur.

Klimatråd Västra Götaland är en del i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Läs mer om Klimatråd Västra Götaland.