Klimatrådet: ”Sverige måste införa mål för konsumtionsutsläpp”

Klimatråd Västra Götaland skriver i en gemensam debattartikel i Aktuell hållbarhet idag.

”Göteborg och Västra Götaland har infört konsumtionsbaserade utsläppsmål, nu är det dags att Sverige gör samma sak, skriver företrädare för Klimatråd Västra Götaland.

Vi mäter och har ambitiösa mål för klimatutsläppen – nationellt, regionalt i Västra Götaland och lokalt i många kommuner. Detta gäller för de utsläpp som sker inom territoriets gränser. Men en stor del av vår klimatpåverkan består av sådant som vi konsumerar och som tillverkats i andra länder. Det kan exempelvis vara kläder som produceras i Bangladesh, biff från Brasilien eller elektronik från Kina. Dessa utsläpp räknas inte som utsläpp här, där slutkonsumenten finns, utan i det land där produktionen sker. Utsläppen från internationella flygresor räknas inte heller in i våra utsläpp.

Utsläppen som sker i andra länder och som orsakas av vår konsumtion behöver minska. Därför är det viktig att sätta mål för detta. Vi behöver belysa den verkliga klimatpåverkan vår livsstil har. I den mån vi har en möjlighet att påverka, så har vi också ett ansvar. Både offentliga och privata organisationer kan göra mer klimatsmarta inköp, politiker kan besluta om styrmedel för mer hållbar konsumtion och privata konsumenter kan ”rösta med plånboken” genom att konsumera mat, prylar, boende och resor som är mer hållbara.

Göteborg var första stad i världen att införa ett konsumtionsbaserat klimatmål år 2014. Västra Götaland följde efter, troligen som första region i världen. Sedan 2015 är vårt mål att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010.

Sverige har världsunika förutsättningar att gå före och utveckla produkter med låg klimatpåverkan. På så vis kan till exempel fordonsbranschen, kemiindustrin, textilindustrin och livsmedelsbranschen bidra både till klimatsmarta produkter och nya jobb.

Nu är det hög tid för Sverige att visa att vi är ett föregångsland även i denna fråga.

En utmaning är att det är svårare att mäta klimatavtryck som sker utomlands. Därför är det mycket positivt att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre mätmetoder och indikatorer för att kartlägga svenskarnas klimatavtryck utomlands. Vi förväntar oss att Naturvårdsverkets utredning kommer att leda till nationella mål om konsumtionsrelaterade klimatutsläpp. Detta är en nödvändighet för att Sverige ska kunna göra sin del för att bidra till att Parisavtalet följs.

Få ifrågasätter att konsumtionens klimatpåverkan är relevant och nödvändig att ta ansvar för. Att sätta konkreta mål är en naturlig start för att därefter identifiera konkreta styrmedel för att minska konsumtionens klimatpåverkan. Och om det är möjligt att sätta upp sådana mål på lokal och regional nivå – varför inte också på nationell nivå?”

 

Debattartikeln i Aktuell hållbarhet

Här ser du vilka som ingår i Klimatråd Västra Götaland