Plockhugget är Klimat 2030s undertecknare nr. 200

Klimat 2030 har nu 200 undertecknare! Och just nummer 200 blev Plockhugget som är mer än ett vanligt skogsbruksföretag. Eva-Lotta Hultén är områdesansvarig i Väst och hon berättar om Plockhuggets verksamhet och klimatåtagande.

Grattis till Klimat 2030:s undertecknare nummer 200, känns det bra? Brukar ni alltid ha sådan tur på Plockhugget?

Tack, det känns mycket bra! Ja, jag tycker nog att vi har haft en hel del tur. Vi har haft lyckan att hitta andra företag som tänker som vi och vill samarbeta och vi har startat vårt företag i en tid då allt fler blir medvetna om hur viktigt det är att bevara den biologiska mångfalden och ställa om till ett skogsbruk som tål klimatförändringarna bättre.

Eva-Lotta Hultén från Plockhugget.

 

Vilket härligt namn ni har. Men för den som inte är så insatt i er verksamhet, vad gör ni egentligen?

Vi köper och säljer virke från hyggesfritt och hållbart skogsbruk. Vi ställer krav på att man inte ska plantera främmande trädslag, använda gifter, gödsla, kalhugga eller glesa ut skogen för mycket. I praktiken innebär det oftast att man bara plockar ut de grövsta stammarna vid varje avverkning och låter skogen sköta sig själv så mycket det går mellan plockhuggningarna. Fördelarna med ett sådant skogsbruk är väldigt många. Bland annat ger det en vacker och mer naturlig skog. Ju mer varierade och mångfaldsrika skogar är desto tåligare blir de mot storm, torka, brand och översvämning. När man kalhugger läcker dessutom otroligt mycket växthusgaser från marken men med vårt skogsbruk stannar de kvar under jord. Vi håller också kurser och anordnar föreläsningar om naturnära skogsbruk, ger rådgivning, hjälper till med avverkningsplanering och erbjuder förvaltningstjänster.

 

Varenda bräda har en historia hos er. Berätta!

Våra leverantörer plockhugger träd utifrån trädens storlek och mognad. De slipper plantera, röja och gallra. Kvaliteten på virke från sådana skogar blir på sikt högre vilket ger bättre betalt till skogsägarna och bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. Vi dokumenterar vart virket kommer ifrån vilket gör att varje bräda kommer med sin historia: Var växte trädet? Vilka insekter, fåglar och blommor samsas där? Vem brukar skogen? Man kan ta med sig picknickkorgen och åka dit.

En avverkning på Hisingen, de rödmarkerade träden ska fällas.

 

Samma plats efter avverkningen.

 

I ert åtagande inom Klimat 2030 berättar ni att ni förebygger, motverkar och hanterar miljö- och klimatproblemen. Kan du ge några konkreta exempel på hur ni gör detta och vilka åtgärder som ligger närmast i tiden.

Vi är nystartade och hela vår verksamhet handlar om att förebygga, motverka och hantera miljö- och klimatproblemen genom att få till ett mer naturnära, småskaligt skogsbruk. Vi strävar nu också efter att få till ännu mer klimatsmarta transporter och korta våra transportvägar. Det innebär bland annat att börja jobba med fler sågverk så att vi kan välja sågverk närmare avverkningsplats och vi vill också få till fler transporter på miljövänliga bränslen. Vi satsar också på att hjälpa fler kommuner att klimatsäkra sitt skogsbruk.

 

Ni finns på tre ställen i landet, bland annat i Ljungskile. Kan du berätta om vad som görs här i Västra Götaland.

Vi har fått till ett fint samarbete med ett sågverk i Dalskog i Mellerud. Där finns hela tiden ett lager av virke som vi säljer ifrån till bland annat snickare och privatpersoner. I höst levererar vi virke till ett bygge av en fossilfri förskola i Göteborg och vi ska börja leverera till en mindre husfirma med tillverkning i Västergötland. Utöver det diskuterar vi lovande samarbeten med en rad arkitektfirmor, en större byggfirma och flera snickare och byggnadsvårdare.

Vi håller också kurser ihop med Gröna klustret i Dalsland och hjälper privatpersoner med rådgivning och avverkningsplanering.

 

Tack Plockhugget och lycka till med er verksamhet!

 

Är ditt företag eller organisation ännu inte en del av Klimat 2030? Här kan ni bli det.

Plockhuggets åtagande inom Klimat 2030

Plockhuggets webbplats