Resultatwebbinarium Byggutmaning klimatbudget

Byggutmaningen klimatbudget har under hösten låtit ett gäng stora bolag få hjälp att beräkna vad deras byggprojekt kostar klimatet för att sedan kunna ta bättre beslut. Den 27 januari presenterar vi bolagens erfarenheter och resultat och vi lanserar också en guide för hur du gör en egen klimatbudget för dina byggprojekt.

Varför en klimatbudget?

Vid årsskiftet 2021-2022 blir det lagstadgat krav att klimatberäkna enskilda nybyggnadsprojekt genom klimatdeklarationer. Det kommer driva fram ett lärande kring klimatberäkningar i byggsektorn. Men vi vill med Byggutmaning Klimatbudget sträcka oss ännu lite längre och erbjuder inte bara en bokföring av resultat, utan en metod för att jämföra olika alternativ och minska byggsektorns utsläpp. Vi hjälper er alltså att bryta ner övergripande klimatmål till att målsätta enskilda byggprojekt.

Vi har samlat aktörer i byggsektorn som ibland samarbetar, ibland är konkurrenter, för att ta fram siffror på klimatpåverkan i sina byggprojekt och lärt oss hur vi kan prioritera för att minska utsläppen.

Den 27 januari presenterar vi nu vad bolagen som antagit Byggutmaning Klimatbudget har gjort, vad de har lärt sig och hur vi tar vidare detta i nästa omgång som går under våren 2022.

Vill du vara med i Byggutmaning Klimatbudget omgång 2 under våren 2022? Kontakta peter.selberg@johannebergsciencepark.com.

När: 27 januari kl. 10-12.
Hur: Eventet är digitalt.

 

Program

  • Introduktion Byggutmaning Klimatbudget och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om! Peter Selberg, samordnare.
  • Vad kan klimatberäkningar och klimatbudgetar leda till i branschen? Spaning med Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet på Förvaltnings AB Framtiden.
  • Lansering av Byggutmaningens guide till klimatbudget – Sara Borgström, klimatberäkningsexpert, WSP
  • Presentation av antagarnas lärdomar – vad gjorde ni, vad lärde ni er, vad tar ni med er?
  • Panel med Kristina Einarsson, Boverket, Christine Olofsson, Byggföretagen i väst och Sara Borgström, WSP. Fler kan tillkomma.
  • Samtal med antagarna + panelisterna och frågor från publiken

Byggutmaning Klimatbudget är ett samarbete mellan Byggföretag i väst och  Johanneberg Science Park, inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

 

Anmäl dig här

Läs mer om Byggutmaningen klimatbudget