Sandra Wilsson är ny samordnare för satsningen hållbart lantbruk

Klimat 2030 välkomnar Sandra Wilsson som ny samordnare för satsningen ”Främja hållbart lantbruk”. Sandra håller till i Skara på Lantbrukarnas riksförbund (LRF), och i sin nya roll vill hon synliggöra lokala kontexter och social hållbarhet.

Hej Sandra, vad lockade dig till tjänsten som samordnare?

Jag har tidigare gjort praktik på Klimat 2030 och vet redan mycket om kraftsamlingen, av den anledningen var det lockande att få komma tillbaka och ta sig an det arbetet mer långsiktigt. Då jag själv är uppvuxen på en mjölkgård kändes denna tjänst dessutom som en rolig möjlighet.

Jag lockades också till tjänsten med förhoppningen om att kunna lyfta frågor som rör den sociala hållbarheten inom lantbruket, vilka ofta kommer i skymundan. Sällan uppmärksammas exempelvis fördelarna med att arbeta i naturen och med djur, samtidigt som många underskattar stressen som arbete inom de gröna näringarna kan innebära. Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att locka fler till arbeten inom gröna näringar och då har sociala aspekter en given plats.

Vad har du med dig av dina tidigare erfarenheter in i din nya roll?

Det jag har med in i det här uppdraget är framför allt att jag har vuxit upp på och även jobbat på bondgård. Jag har dessutom kandidatexamen i både humanekologi och globala studier och utöver det har jag studerat miljöpsykologi. Jag hoppas att jag kommer kunna vara en samordnande kraft och inspirera folk till att göra små eller stora förändringar.

Min uppfattning är att svenska bönder kan känna sig både utsatta och ibland påhoppade i klimatdebatten och jag vill rikta fokus på annat än den kontroversen. Det är viktigt att klimat och lantbruk inte sätts emot varandra utan att istället fokusera på det hållbarhetsarbete som redan görs på plats och vad som kan göras utöver det.

Vad har du för förhoppningar på den nya rollen?

Alla bönder är experter på sina egna gårdar och det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar. Jag hoppas kunna föra samman rätt personer som kan lära av varandras erfarenheter och därmed generera nya arbetssätt och ytterligare hållbarhet. Konkreta exempel på att bidra till minskad klimatpåverkan skulle kunna vara att göra insatser för ökad kolinlagring i mark, byta värmesystem i torkar eller byta bränsle i maskinparker.

Ofta fokuserar man på vad som kan göras nytt eller annorlunda, men det är också viktigt att fundera på vad man kan sluta med helt och hållet.

Det allra viktigaste för mig som samordnare är trots allt att ha förståelse för lokala kontexter och processer. Att gå in med något annat perspektiv tror jag riskerar att bli en bromskloss.

Tack Sandra och varmt välkommen till Klimat 2030!

Läs mer om Klimat 2030s arbete inom fokusområde ”Klimatsmart och hälsosam mat”

 

Kontakt

Sandra Wilsson
LRF
sandra.wilsson@lrf.se
010-184 44 95