Klimatsmart och hälsosam mat

mat-highres.jpg

Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Den mest verkningsfulla åtgärden då är att minska köttkonsumtionen. 75 procent av utsläppen av växthusgaser från maten som konsumeras i Sverige kommer från kött- och mejeriprodukter. Forskningen visar att det inte räcker med tekniska förbättringar. Vi behöver också minska vår konsumtion av kött till motsvarande nivå som 1990. Minskning av köttkonsumtionen skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska livsmedelsrekommendationerna. Det finns ett ökat intresse för matfrågor i stort, bland annat vegetarisk kosthållning.

Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Västsvensk animalieproduktion i form av exempelvis betesdjur ger många mervärden, t.ex. låg användning av antibiotika. Det finns även stora möjligheter inom området hållbart vattenbruk och hållbara marina livsmedel. Att minska det omfattande matsvinnet är en annan viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Minskat matsvinn
  • Främja hållbart lantbruk
  • Mer vegetariskt på tallriken

Se webbsändning från frukostseminarium om klimatsmart mat 16 april 2018

Folder: ”Klimatsmarta mattips”

Artikel om några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för satsningen ”Främja hållbart jordbruk” under hösten 2018.


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur tar vi stegen mot mer klimatsmart och hälsosam mat?”

Läs mer om aktörsforum 28 november 2017

 

 

Kontaktpersoner (samordnare för arbetet inom fokusområdet)

Satsning ”Minskat matsvinn”:
Jennifer Davis, RISE Research Institutes of Sweden
jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86

 

 

 

Satsning ”Mer vegetariskt på tallriken”:
Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

 

 

 

Satsning ”Främja hållbart lantbruk”:
Camilla Linder, Agroväst
camilla.linder@agrovast.se, 0761-07 81 71