Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

Cykelväg TranemoNär kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen.

Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd
”Tranemo kommun har ett välutvecklat cykelvägnät både inom orter med utpekade cykelstråk men även mellan orter via asfalterade banvallar. Sammanlagt har kommunen drygt 8 mil asfalterad cykelväg. Cykelvägnätet utvecklas löpande med många nya sträckor på gång för att möjliggöra ett hållbart resande.”

Ni har angett cykelstråk är er mest lysande klimatåtgärd. Kul med tydliga cykelsatsningar i en kommun med mycket landsbygd! Vill du säga nåt om du tror att just ni satsar på detta?
Vi deltog i EU-projekt Nordiska cykelbyar 2009-2011 vilket skapade ett starkt engagemang för cykelfrågor både inom politiken och hos tjänstepersoner. Genom att omvandla gamla banvallar till cykelvägar ha kommunen bundits ihop med fina cykelbanor men också med grannkommuner. Det finns en stolthet över dessa cykelbanor som används både av invånare och turister.

Hur tror du detta kan inspirera andra kommuner? Har du några tips att ge kommuner som vill göra en liknande satsning?
I det projektet tog vi fram en välarbetat cykelplan men också många publika aktiviteter som väckte ett stort engagemang.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, vad är nästa steg?
Vi håller just nu på att utvärdera och göra en ny cykelplan där vi också lägger fokus på infrastrukturen runt cykelstråken med säkrare övergångar, cykelparkeringar och skyltning. Dessutom är vi med i Västra Götalandsregionens ”Cykelvänlig arbetsplats”.

Och slutligen, hur går det gör er med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Det går bra, klimatlöftena har fått en stor genomslagskraft i förvaltningen och varit lätta att kommunicera. Under våren har många av mina medarbetare deltagit på de workshops som arrangerats. Det känns roligt att vi gör detta tillsammans med andra kommuner i vår närhet.

 

Bild 1: Cykelbana i Tranemo kommun

Bild 2: Tomas Tranefors, miljöstrateg, Tranemos kommun

 

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften