Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Klimat 2030 driver inom fokusområde ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” satsningen Byggutmaningen i nära samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen i Väst. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.  Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens återbruksarbete. De deltagande bolagen var Bengt Dahlgren, Bostadsbolaget, Castellum, HSB Göta, Riksbyggen, Skanska, Sven Johansson Bygg, Vasakronan, Veidekke, Västfastigheter och Älvstranden Utveckling.

Nu smygpresenterar vi nästa byggutmaning som kommer starta i höst – med fokus på klimatbudget! I Byggutmaning Klimatbudget kommer företag få hjälp att beräkna hur mycket deras byggprojekt släpper ut, eller kostar klimatet, samt kvantitativa underlag för att kunna ta bättre beslut. Företaget får också en guide i hur övergripande klimatmål kan konkretiseras till klimatbudget för enskilda projekt.

Satsningen kommer att rikta sig till dig som representerar en fastighetsägare, kommunal förvaltning, bostadsutvecklare, entreprenör, eller ett konsultbolag. Genom att anta byggutmaningen kommer du att träffa och utbyta erfarenheter med andra aktörer inom byggsektorn som genomför samma resa.

Vid årsskiftet 2021-2022 blir det lagstadgat krav att klimatberäkna enskilda nybyggnadsprojekt genom klimatdeklarationerna. Det kommer driva fram ett lärande kring klimatberäkningar i byggsektorn. Vi vill nu sträcka oss ännu lite längre och erbjuder inte bara en bokföring av resultat, utan en metod för att jämföra olika alternativ och ta väl underbyggda beslut. Vi hjälper er att bryta ner övergripande klimatmål till att målsätta enskilda byggprojekt.

Byggutmaningarna drivs av Klimat 2030s samordnare för Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler, Peter Selberg på Johanneberg Science Park, i samarbete med Byggföretagen i Väst.

Läs mer om nya byggutmaningen om klimatbudget

Läs om resultatet från byggutmaningen om återbruk