Två nya samordnare ska växla upp klimatarbetet med särskilt fokus på matsvinn och Skaraborg

Klimat 2030 välkomnar Maria Nehme O’Neill som ny samordnare på RISE för Klimat 2030-satsningen ”Minskat matsvinn”, och Ida Helander som är ny delregional klimatsamordnare i Skaraborg på Skaraborgs kommunalförbund. 

 

Hej Maria, kul att du tar dig an detta uppdrag! Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Det känns så roligt och spännande att ingå i utvecklingsarbetet av Klimat 2030! Jag har tidigare arbetat med matsvinnförebyggande metoder inom privata restauranger, cateringföretag och i sociala företag knutna till ideell sektor. De senaste åren har jag främst arbetat med insamling av överskottlivsmedel för s.k. sociala matbutiker. Då ansvarade jag för samarbetet kring donationer av funktionellt matsvinn från dagligvarubranschen, lokala och nationella livsmedelsproducenter.

Jag är utbildad kock och har nu senast projektlett en cirkulär storkökssatsning där måltiderna tillagas på räddade råvaror åt stödverksamheter som hjälper människor i social utsatthet.

 

Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030?
Jag hoppas kunna nå fler undertecknare och skapa kunskapshöjande aktiviteter som bidrar till ökat miljöarbete och minskat matsvinn i de privata restaurangköken i Västra Götaland. Med hjälp av digitala lösningar, lättillgänglig information och innovativa arbetsmodeller kan vi stötta mataktörer till hållbar förändring och minskat fossilberoende i regionen.

Kontaktuppgifter
Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
Samordnare ”Minskat matsvinn”
maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201

Läs mer om arbetet inom fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 

Hej Ida, du blir nu en del av Klimat 2030-teamet med särskilt fokus på Skaraborg. Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?

Jag har jobbat med strategiska hållbarhetsfrågor i nästan 14 år på kommunal nivå. I olika roller som strateg och de sista åren chef för hållbar utveckling. Klimatfrågan är ett av de ansvarsområden som har alltid funnits med. Det har även handlat mycket om att få med alla tre perspektiv av hållbar utveckling i kommunens styrning, ledning och utvecklingsarbete. Det interna arbetet i kommunens verksamhet har varit viktigt men även det externa arbetet med att få med alla aktörer i samhället. Delaktighet, medskapande och samarbete har alltid varit viktigt och det tar jag med mig in detta uppdrag, tillsammans med en lång erfarenhet av kommunala processer och det lokala hållbarhetsarbetet. Sedan två år är jag hållbarhetskonsult och får möjligheten att jobba i olika typer av organisationer för att driva på arbetet med hållbar utveckling i samhället.

 

Vad har du för förhoppningar på din nya roll som delregional klimatsamordnare?

Jag vill fungera som en katalysator för klimatarbetet i regionen med mycket fokus på kommunernas möjligheter att ställa om och samtidigt nyttja kommunalförbundets samverkansfunktion kopplat till den regionala nivåns möjligheter. Det finns så mycket att göra på lokal nivå i samarbete med olika aktörer i samhället och med andra nivåer som den regionala. Jag vill bidra till att kommunikationen stärks, att människor möts, idéer väcks och att kommunerna får möjlighet till att genomföra konkreta åtgärder i klimatomställningsarbetet.

 

Kontaktuppgifter
Ida Helander, Skaraborgs Kommunalförbund
Delregional klimatsamordnare Skaraborg
ida.helander@skaraborg.se, 0708-909553

 

Läs mer om de fyra delregionala klimatsamordnarna