Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

produkterhighres.jpg

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både i Västra Götaland och genom import av varor. I Västra Götaland kommer knappt hälften av växthusutsläppen från oljeraffinaderier och industri, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export. Här finns stora möjligheter för Västra Götaland att gå före. Flera stora industriföretag med västsvensk närvaro har som mål att ligga i framkant i omställningen från fossila till förnybara råvaror. En förändrad produktion behöver såväl forskning och testbäddar som en stark efterfrågan på förnybara och resurseffektiva lösningar.

Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker. För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. Västra Götaland är ett nav för utveckling av produkter inom textil- och möbelbranscherna. Affärsmodeller som säkerställer möjligheter till cirkulära flöden och uppdatering av varor för lång livslängd är avgörande. En övergång till en mindre materiell konsumtion där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns stora möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

1. Större marknad för biobaserade material och drivmedel

2. Tjänster och cirkulära varor

3. Design för en hållbar livsstil

 

Designguide till en hållbar livsstil

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? Denna guide  ska underlätta utvecklingsprocesser och är tänkt som ett stöd i samarbeten mellan exempelvis designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

”För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver människor ha tillgång till klimatsmarta lösningar – de behöver både kunna och vilja göra hållbara vardagsval. De bästa lösningarna uppstår när kompetenser inom teknik, marknad och design samarbetar. När lika mycket fokus ligger på upplevelsen som på de tekniska innovationerna. I guiden kan du läsa om hur du kan arbeta med design som metod för att tänka nytt och ta fram attraktiva lösningar.”

Designguiden har tagits fram av Klimat 2030 i samarbete med Borås Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Designguide till en hållbar livsstil

  

F/ACT Movement

6 månader. 10 F/activister. Inga nyköp. Går det att vara klimatsmart och samtidigt modemedveten? Självklart! F/ACT Movement är en ny rörelse som vill inspirera till att göra nya hållbara val, utan att göra avkall på sin passion för kläder och mode. 10 stycken F/activister är nu antagna till utmaningen. Från mars till augusti 2019 ska de genomgå en slags shopping detox, men samtidigt få möjlighet att på olika kreativa sätt aktivera innehållet i sina egna garderober. Experter, inspiratörer, kreatörer, designers och föreläsare kommer att medverka på månadsträffar där F/activisterna berör olika teman inom hållbara modeval.

Läs mer om F/ACT Movement

 

Guiden Bli en cirkulent

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera användandet av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och klimatpåverkan. Vi har tagit fram en guide för  konsumenter med tips på företag och organisationer som erbjuder cirkulära tjänster av sällanköpsvaror som kläder, skor, heminredning och fritidsartiklar.

Guiden Bli en cirkulent

 

Kvarterets konsumtion

Här kan du läsa om projektet Kvarterets konsumtion 2030 som visar på framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland. Fokus har varit minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna, och projektet har utgått från tre små och medelstora orter – Trollhättan, Kållered och Fristad. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030.

Rapporten Kvarterets konsumtion – framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland

 

Cirkulär kommun

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att påskynda en cirkulär omställning hos den offentliga aktören för ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Cirkulär kommun har fokus på möbler, textil och arbetskläder och vänder sig i första hand till kommuner och offentliga aktörer inom Västra Götaland som vill ha stöd och inspiration i arbetet med en cirkulär omställning. Det gör vi genom att erbjuda enskilt stöd, nätverksträffar och skapa möjligheter för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer där vi tillsammans kan hitta nya lösningar. Projektet drivs av Science Park Borås och är en del av kraftsamlingen Klimat 2030. Har du tankar eller idéer som du vill diskutera eller samverka kring. Hör av dig till: josefine.cataldo@hb.se

Läs mer om Cirkulär kommun här

Guiden ”Hur kan vi jobba med cirkulära arbetskläder?

Mall för kartläggning av cirkulära arbetskläder

 

 

 

 

Guide: Minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Denna skrift ger en vägledning om hur verksamheter kan arbeta för att minska sina inköp av engångsprodukter, framförallt de av fossilbaserad plast, och ersätta dem med bättre alternativ.

Gå till guiden

 

 

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Ny guide: Minska inköp av fossilbaserade engångsprodukter

Guiden ”Hur kan vi jobba med cirkulära arbetskläder?

Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Linnea Johansson ny samordnare för biobaserade material och drivmedel

Den nya shoppingupplevelsen – hållbar konsumtion på väg in i citykärnan

31 mars: Webbinarium om metodiken ”Design för hållbar livsstil”

Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

11 februari: nätverksträff med Cirkulär kommun

24 februari: En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030

Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

12 november: Hur kan du stimulera miljösmarta konsumtionsmönster?

Klimat 2030 vill öppna för innovativa vägar framåt inom Köpcentrumnätverket

Kvarterets konsumtion: Mindre orter viktiga för en hållbar livsstil i större städer

Petra Pettersson är ny samordnare för konsumtionsfrågor

Nationell satsning för mer hållbara modeval

Frukostseminarium om förnybar och återvunnen plast

Ny rapport från Kairos Future: Möt framtidens hållbara konsumenter

Konferens om framtidens konsumtion för hållbara livsstilar

Köpcentrumnätverket i Väst träffades på Garveriet i Floda

Workshop om design för en hållbar livsstil

Ny guide för att designa framtidens hållbara livsstil

Hur kan köpcentrum bidra till det fossiloberoende samhället?

Aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader

 

Coachtimme

Undertecknare av Klimat 2030? Då kan du få en timmes coachning med nån av våra samordnare. Läs mer här.

 

Kontaktpersoner: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Linnea Johansson, Johanneberg Science Park, linnea.johansson@johannebergsciencepark.com, 070-824 01 18

 

Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
Josefine Cataldo, Science Park Borås, josefine.cataldo@hb.se,  0790-66 29 00.

 

Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
Anna Lindgren, Science Park Borås, anna.lindgren@hb.se, 0790-99 26 19.