Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

produkterhighres.jpg

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både i Västra Götaland och genom import av varor. I Västra Götaland kommer knappt hälften av växthusutsläppen från oljeraffinaderier och industri, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export. Här finns stora möjligheter för Västra Götaland att gå före. Flera stora industriföretag med västsvensk närvaro har som mål att ligga i framkant i omställningen från fossila till förnybara råvaror. En förändrad produktion behöver såväl forskning och testbäddar som en stark efterfrågan på förnybara och resurseffektiva lösningar.

Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker. För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. Västra Götaland är ett nav för utveckling av produkter inom textil- och möbelbranscherna. Affärsmodeller som säkerställer möjligheter till cirkulära flöden och uppdatering av varor för lång livslängd är avgörande. En övergång till en mindre materiell konsumtion där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns stora möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

1. Större marknad för biobaserade material och drivmedel

2. Tjänster och cirkulära varor

3. Design för en hållbar livsstil

 

Designguide till en hållbar livsstil

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? Denna guide  ska underlätta utvecklingsprocesser och är tänkt som ett stöd i samarbeten mellan exempelvis designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

”För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver människor ha tillgång till klimatsmarta lösningar – de behöver både kunna och vilja göra hållbara vardagsval. De bästa lösningarna uppstår när kompetenser inom teknik, marknad och design samarbetar. När lika mycket fokus ligger på upplevelsen som på de tekniska innovationerna. I guiden kan du läsa om hur du kan arbeta med design som metod för att tänka nytt och ta fram attraktiva lösningar.”

Designguiden har tagits fram av Klimat 2030 i samarbete med Borås Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Designguide till en hållbar livsstil

  

F/ACT Movement

6 månader. 10 F/activister. Inga nyköp. Går det att vara klimatsmart och samtidigt modemedveten? Självklart! F/ACT Movement är en ny rörelse som vill inspirera till att göra nya hållbara val, utan att göra avkall på sin passion för kläder och mode. 10 stycken F/activister är nu antagna till utmaningen. Från mars till augusti 2019 ska de genomgå en slags shopping detox, men samtidigt få möjlighet att på olika kreativa sätt aktivera innehållet i sina egna garderober. Experter, inspiratörer, kreatörer, designers och föreläsare kommer att medverka på månadsträffar där F/activisterna berör olika teman inom hållbara modeval.

Läs mer om F/ACT Movement

 

Kvarterets konsumtion

Läs mer om projektet här

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Ny rapport från Kairos Future: Möt framtidens hållbara konsumenter

Konferens om framtidens konsumtion för hållbara livsstilar

Köpcentrumnätverket i Väst träffades på Garveriet i Floda

Workshop om design för en hållbar livsstil

Ny guide för att designa framtidens hållbara livsstil

Hur kan köpcentrum bidra till det fossiloberoende samhället?

Aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader

 

Kontaktpersoner: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Lars Josefsson, Johanneberg Science Park, lars.josefsson@johannebergsciencepark.com, 0708-33 05 82

 

 

Satsning  ”Tjänster och cirkulära varor”: Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 0708-41 68 00

 

 

 

Satsningen  ”Design för en hållbar livsstil”: Johanna Lindblad, Science Park Borås, johanna.lindblad@hb.se, 0701-00 05 05