På gång

Borås stads mest lysande klimatåtgärd: en översiktsplan med fokus på hållbar utveckling

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Borås stad mer om hur de arbetade in hållbarhetsfrågorna i sin nya översiktsplan. Borås stads mest lysande klimatåtgärd ”Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar

Läs mer

Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen. Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Tranemo kommun har

Läs mer

Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Pressmeddelande 10 december 2020. Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Den 16 december får varje kommunstyrelseordförande lämna över sina klimatlöften till

Läs mer