På gång

5 tips för julbordet

Mer växtbaserat, noggrant utvalda råvaror från djurriket och mer mat i magen. Här kommer klimatsmarta tips till er som planerar att laga eller äta julbord! Mer grönt Det enklaste sättet att göra julbordet mer klimatsmart är att låta grönsakerna spela huvudrollen! Byt ut några av kötträtterna mot växtbaserade rätter. På Jävligt gott hittar du växtbaserade

Läs mer

Kommunerna har minskat utsläppen motsvarande 17 900 villors elanvändning

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Det visar uppföljningen av satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag på konferensen Framtid Västra Götaland. Uppföljning av löften 2022 Under 2022 genomför alla 49 kommuner i Västra Götaland klimatlöften som de antagit genom

Läs mer

Två nya samordnare ska växla upp klimatarbetet med särskilt fokus på matsvinn och Skaraborg

Klimat 2030 välkomnar Maria Nehme O’Neill som ny samordnare på RISE för Klimat 2030-satsningen ”Minskat matsvinn”, och Ida Helander som är ny delregional klimatsamordnare i Skaraborg på Skaraborgs kommunalförbund.    Hej Maria, kul att du tar dig an detta uppdrag! Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt

Läs mer

Borås stads mest lysande klimatåtgärd: en översiktsplan med fokus på hållbar utveckling

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Borås stad mer om hur de arbetade in hållbarhetsfrågorna i sin nya översiktsplan. Borås stads mest lysande klimatåtgärd ”Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar

Läs mer

Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen. Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Tranemo kommun har

Läs mer

Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Pressmeddelande 10 december 2020. Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Den 16 december får varje kommunstyrelseordförande lämna över sina klimatlöften till

Läs mer

Chalmers berättar om sitt klimatarbete

Klimatråd Västra Götaland samlar ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer i Västra Götaland. Syftet med rådet är att tillsammans föra upp avgörande frågor för klimatomställningen på regional, nationell och internationell nivå. En aktör som finns representerad i klimatrådet är Chalmers tekniska högskola. Hur jobbar de för att minska sin klimatpåverkan? Klimat 2030 har besökt Chalmers.