På gång

Elfordon och laddning – workshop

Fem procent av nybilsförsäljningen idag i Sverige är laddbara bilar. Detta gör Sverige till trea i världen, bara Norge och Nederländerna har en större andel laddbara bilar av sin nybilsförsäljning. Eftermiddagen måndag den 15 januari hölls en workshop om elfordon och laddning.

God jul och gott omställningsår 2018!

Tack för alla goda insatser för klimatet i år, nästa år växlar vi upp tempot ytterligare! Då är det 12 år kvar till 2030. Tillsammans – genom att vi alla genomför förändringar i våra organisationer och företag – ställer vi om Västra Götaland. God jul och gott nytt omställningsår 2018!  

Klimat 2030 på klimatmötet COP23 i Bonn

Så har klimatmötet COP23 avslutats i Bonn. Målet för mötet har varit att skriva ett utkast till en regelbok för hur klimatavtalet från Paris ska förverkligas, vilken väntas vara klar 2018. Målet har även varit att diskutera hur ambitionen inom klimatarbetet ska kunna höjas. Magnus Berntsson som är ordförande i Västra Götalandsregionens fullmäktige deltog i

Läs mer

Regionpolitiker: ”Västra Götaland måste framtidssäkras”

”Inom kort ska Västra Götalandsregionen fatta beslut om en ny regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Då är det viktigt att se till helheten. Utöver ett fungerande vägnät ska vi bland annat öka cyklandet och förbättra kollektivtrafiken”, skriver Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP) och Kristina Jonäng (C) i GT. Läs hela debattinlägget i GT

Allt från lanseringskonferensen 26 oktober 2017

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Uppemot 350 personer kommer att delta. Registreringen är nu stängd, men det finns möjlighet att följa dagen via livesändning på www.klimat2030.se. Se programmet här.

Nytt västsvenskt klimatråd presenterat

Den 26 oktober 2017 presenterades Klimatråd Västra Götaland vars roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Klimatrådet ska synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå. Här listas alla klimatrådets medlemmar.

Regionfullmäktige och Länsstyrelsen tar beslut om Klimat 2030

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 19 september.