På gång

Plockhugget är Klimat 2030s undertecknare nr. 200

Klimat 2030 har nu 200 undertecknare! Och just nummer 200 blev Plockhugget som är mer än ett vanligt skogsbruksföretag. Eva-Lotta Hultén är områdesansvarig i Väst och hon berättar om Plockhuggets verksamhet och klimatåtagande.

1 september: Informationsträff om Klimatklivet

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. De kommer att presentera färsk statistik om Klimatklivet-åtgärder i Västra Götaland samt presentera goda exempel. Mer information om programmet kommer att skickas till alla anmälda när det närmar sig. Målgrupp: Samtliga offentliga organisationer samt juridiska personer intresserade av investeringar i klimatåtgärder. När: 1 september

Läs mer

16 september: Klimatsmart byggande – nu gör vi det!

Du är jordens viktigaste gäst! Du arbetar inom bygg- och anläggningssektorn och vill vara en del i klimatomställningen och söker svar på hur du praktiskt kan gå tillväga. Vi hjälper dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag. Tillsammans skapar vi ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, och

Läs mer

Klimatrådet på GP debatt: Nya stambanor krävs för att vi ska nå klimatmålen

”För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. Coronaviruset ställer hela samhället på

Läs mer

Samordnare på GP debatt: Nu är rätt läge att satsa på klimatsmart byggande

Peter Selberg är samordnare för fokusområde Klimatsmarta och sunda bostäder och lokaler inom Klimat 2030. Idag skriver han och Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Byggföretagen i Väst,  på GP debatt att när coronakrisen är över måste byggbranschen investera, och då finns en unik chans att investera i klimatsmart byggande.  ”2019 investerades enligt Byggföretagen cirka 97 miljarder

Läs mer

Nu lanserar vi Kommunernas klimatlöften

Klimat 2030 lanserar nu en ny satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år.

Omställning till vegansk produkt vinner Unga Landsbygdspriset i Väst 2020

Nu har Västra Götalandsregionens pris ”Unga Landsbygdspriset i Väst 2020” delats ut till Marcus Karlsson, H Karlsson Charkuterifabrik/Peas of Heaven i Härryda. Juryns motivering för att ge Marcus Karlsson priset: ”Med stor drivkraft och kreativitet har årets pristagare gjort ett framgångsrikt generationsskifte i det över det 100 år gamla familjeföretaget i Härryda. Utifrån en god omvärldsanalys,

Läs mer

Samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk sökes

LRF Västra Sverige söker nu en samordnare till satsningen ”Främja hållbart lantbruk” inom Klimat 2030. Satsningen är en del av ett av Klimat 2030s fokusområden som handlar om klimatsmart och hälsosam mat. ”Ditt huvuduppdrag är att stimulera lantbrukare till verklig förändring. Du kommer att arbeta nära lantbrukarna både enskilt och i grupp, både genom att

Läs mer

Nytt kartverktyg för laddbara fordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen Kalmar har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastruktur för laddbara fordon och förnybara drivmedel. Kartverktyget är rikstäckande, verktyget visar statistik och data för alla län och kommuner i Sverige. I verktyget finns inlagt tankstationer för HVO100, fordonsgas, etanol, laddstolpar samt information om antal registrerade fordon per bränsletyp och typ av fordon. Det finns även en prognos över elbilsutvecklingen nu, år 2025 och 2030 per postnummer. Verktyget är publikt och öppet för alla.

2 juni: Förskolan Hoppet: Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat

Förskolan Hoppet ska bli västvärldens första fossilfria förskola. Genom ett samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, Bengt Dahlgren AB, med flera bjuder vi nu in till en workshop med både presentationer av nya material och diskussioner om hur vi utvecklar nya fossilfria material och lösningar för att nå klimatmålen. Vi vänder oss till dig som arbetar i nära relation till eller i byggsektorn och som kan ge input och påverka hur vi ska minska klimatpåverkan.