På gång

Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd: Marin återvinning

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Sotenäs kommun mer om sina satsningar på marin återvinning.   Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Marin återvinning: Vi samlar in och sorterar marint avfall,

Läs mer

500 personer har deltagit i webbinarier om Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är Klimat 2030’s nya stora satsning med första genomförandeår nu under 2021. Det handlar om 20 olika klimatlöften och 48 kommuner i Västra Götaland som tillsammans antagit 326 klimatlöften. När alla dessa klimatlöften genomförs kan det ge utsläppsminskningar med 42 400 ton växthusgaser. För att stödja kommunerna i Västra Götaland att komma i

Läs mer

Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera användandet av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och den totala klimatpåverkan. Vi har tagit fram en guide för konsumenter

Läs mer

Herrljunga kommuns mest lysande klimatåtgärd: Solenergi som folkrörelse

”Som många lyckade satsningar så bygger framgången i detta fall på eldsjälar och engagemang.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Herrljunga kommun mer om sina satsningar på solel.  Herrljunga

Läs mer

Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål

Företrädare för Klimat 2030 har idag skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet samt alla västsvenska riksdagsledamöter. Här följer brevet i sin helhet.  Västra Götaland har ett mål för minskade konsumtionsutsläpp som alla partier står bakom, och som stärkt vårt klimatarbete sedan 2015. Nyligen bjöds representanter från vår regionala klimatsamverkan Klimat 2030

Läs mer

Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen. Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Tranemo kommun har

Läs mer

Falköpings kommuns mest lysande klimatåtgärd: Hållbar logistik och effektiva godstransporter

”Vårt exempel visar att även mindre kommuner kan lyckas med stora hållbarhetssatsningar genom att utgå från den lokala platsens unika förutsättningar och våga tro på möjligheterna.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav

Läs mer

Linnea Johansson ny samordnare för biobaserade material och drivmedel

Klimat 2030 välkomnar Linnea Johansson som ny samordnare för satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” inom Klimat 2030. Linnea jobbar precis som hennes företrädare på Johanneberg Science Park och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag. Vad lockade dig till uppdraget som samordnare inom Klimat 2030? Jag har i

Läs mer

6 maj: Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

Vi bjuder nu in dig till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade produkter och material i byggsektorn. Byggsektorn är en stor källa till växthusgaser och står totalt för en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp. Byggsektorn står

Läs mer