På gång

Årsberättelse 2021

Nu har vi summerat vad som hänt inom ramen för Klimat 2030 under 2021. Den senaste utsläppsstatistiken visar att under perioden 1990–2019 har de totala utsläppen av växthusgaser i länet minskat med 17 procent. 2021 var första året med Västra Götalands koldioxidbudget på plats som visade att länets utsläpp skulle behöva minska med 16 procent under

Läs mer

Ny guide: Minska byggprojektets utsläpp med en klimatbudget

Sedan 1 januari är det lagkrav på att klimatberäkna nybyggnadsprojekt genom en klimatdeklaration. I Byggutmaning Klimatbudget, ett samarbete mellan Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park inom ramen för Klimat 2030, fick 28 byggföretag under hösten hjälp med att beräkna ett projekts klimatutsläpp och sätta en klimatbudget. Resultatet av utmaningen blev en steg-för-steg-guide. – Med

Läs mer

Nya undertecknare inom klimatsmart och hälsosam mat

Klimat 2030 har nu 226 undertecknare som ställer sig bakom regionens klimatmål. Emelie Dybeck på RISE har gjort intervjuer med några av de senast tillkomna undertecknarna inom fokusområde klimatsmart och hälsosam mat – Gunnebo Slott och Trädgårdar, Fazer och Klädeshomen Seafood. Gunnebo Slott och Trädgårdar Varför är klimatfrågan så viktig för er på Gunnebo Slott

Läs mer

Utsläppen måste minska med 19 % per år enligt uppdatering av koldioxidbudget

Regionstyrelsen antog en koldioxidbudget för Västra Götaland i januari 2021. Den visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att Västra Götaland ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Koldioxidbudgeten har nu uppdaterats och visar att från och med i år behöver utsläppen av växthusgaser enligt prognos minska med 19 procent per år. Motsvarande siffra för

Läs mer

Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Ett forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland. I rådet ingår Frances Sprei, ordförande, Björn Sandén och Filip Johnsson (alla Chalmers), Sverker Jagers (Göteborgs universitet), Annika Nilsson (Uppsala universitet) och Karin Bradley (KTH).   Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen följer upp klimatarbetet i länet lämnat

Läs mer

Resultatwebbinarium Byggutmaning klimatbudget

Byggutmaningen klimatbudget har under hösten låtit ett gäng stora bolag få hjälp att beräkna vad deras byggprojekt kostar klimatet för att sedan kunna ta bättre beslut. Den 27 januari presenterar vi bolagens erfarenheter och resultat och vi lanserar också en guide för hur du gör en egen klimatbudget för dina byggprojekt. Varför en klimatbudget? Vid

Läs mer

Kommunerna i Västra Götaland antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag. Samtidigt offentliggörs sammanställningen av vilka nya klimatlöften kommunerna antagit inför 2022. Den visar att alla 49 kommuner i Västra Götaland totalt

Läs mer

Sveriges hållbara offentliga restaurang 2021 finns på Sötåsen

En solig och kall decemberdag besökte Sandra Wilson som är samordnare för Klimat 2030s satsning Främja hållbart lantbruk skolrestaurangen Foderbordet och arbetslagsledaren Cecilia Granath Karlsson på Sötåsens naturbruksskola. Anledningen? Ett väl utfört arbete för att minska klimatutsläppen kopplat till maten som serveras – ett arbete som dessutom belönats med utmärkelsen Årets hållbara offentliga restaurang. Klimatåtgärder

Läs mer

Välkommen att vara med och fira Kommunernas klimatlöften den 15 december!

Välkommen att följa en direktsändning om Kommunernas klimatlöften den 15 december kl. 15.30-17.00! Det första året med satsningen Kommunernas klimatlöften är snart till ända! Hur har det gått? Hur många klimatlöften har kommunerna i Västra Götaland kommit i mål med? Och hur många nya klimatlöften har kommunerna antagit inför nästa år? Allt detta och lite

Läs mer